85 proc. Polaków uważa, że znajomość języków obcych innych niż angielski znacznie ułatwiłaby im znalezienie dobrze płatnej pracy. Jednak uczyć się nie chcą. Takie wnioski płyną z badania przeprowadzonego przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Accenture Operations Polska i warszawskiej Akademii Leona Koźmińskiego.

Jakie języki obce znają Polacy?

Najbardziej popularnym językiem obcym wśród Polaków jest angielski. Na pytanie zadane przez IBRiS "Jaki zna Pan/i język obcy na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację?" jedna trzecia respondentów (33,3 proc.) wskazała właśnie na angielski. Nieco mniejsza grupa (23 proc.) deklarowała znajomość rosyjskiego. Język naszych wschodnich sąsiadów szczególnie popularny jest w grupie wiekowej powyżej 40 lat, czyli wśród osób, które rosyjskiego uczyły się jeszcze w szkole. Na trzecim miejscu znalazł się niemiecki (15,3 proc.). Znajomość pozostałych języków deklarowało mniej niż 2 proc. pytanych (francuskiego 1,8 proc., włoskiego 1,2 proc., hiszpańskiego 1 proc.). Jak widać dysproporcje są duże. Co jest tego powodem?

– Pamiętajmy, że Polska nadal znajduje się w fazie transformacji. Dopiero nadrabiamy zaległości językowe wobec Europy Zachodniej czy np. Skandynawii. Nauczanie angielskiego, który był i jeszcze długo będzie globalnym językiem, stało się u nas standardem dopiero 20-25 lat temu. To relatywnie niewiele na zmianę w całym społeczeństwie – wyjaśnia profesor Grzegorz Mazurek z Akademii Leona Koźmińskiego.

Wszyscy jesteśmy project managerami. Czy tytuły i nazwy stanowisk pracy mają jeszcze sens?

Reklama

Język obcy a zarobki

W dzisiejszym, zglobalizowanym świecie znajomość chociaż jednego języka obcego to wręcz obowiązek, a bez języka obcego szanse na wysokie zarobki są nieduże. Patrząc na dane IBRiS uszeregowane pod względem wysokości zarobków, nie można oprzeć się wrażeniu, że osoby znające język obcy zarabiają lepiej, bo im wyższy przedział dochodów, tym większy odsetek osób deklaruje znajomość języka obcego. W przypadku najpopularniejszego języka – angielskiego - w grupie najlepiej zarabiających (powyżej 5 tys. zł) prawie 67 proc. osób swobodnie porozumiewa się w tym języku, podczas gdy w przedziale od 1-2 tys. zł odsetek ten wynosił tylko 20 proc.

W przypadku wszystkich języków od tej zasady odbiega jedynie przedział o najniższych dochodach (do 1000 zł), gdzie znajduje się duża grupa osób młodych, studentów, którzy pracują dorywczo.

– Poligloci są rozchwytywani na rynku pracy i nie sposób się temu dziwić. Aby dobrze poznać język obcy i swobodnie się nim posługiwać, potrzeba przede wszystkim czasu. Braki w tym zakresie trudno nadrobić w trakcie zatrudnienia, w przeciwieństwie do wiedzy specjalistycznej, którą w wielu miejscach, zwłaszcza na początkujących stanowiskach, można przyswoić w ciągu nawet kilkunastu tygodni – tłumaczy Edyta Gałaszewska-Bogusz, dyrektor w Accenture Operations Polska.

Choć popyt na specjalistów ze znajomością języków jest ogromny, podaż na rynku pracy wciąż utrzymuje się na bardzo niskim poziomie. Największa grupa Polaków, bo aż 43 proc., deklaruje, że nie zna żadnego języka obcego, a zarobki takich osób przeważnie są niższe. W przedziale najwyższych dochodów osób, które nie znają żadnego jeżyka obcego było najmniej (6,7 proc.), a w przedziale 1-2 tys. zł - najwięcej (62,7 proc.).

Drugi język obcy

Na rynku pracy popyt na specjalistów władających mniej popularnymi językami jest ogromny i Polacy dobrze o tym wiedzą. Znajomość dodatkowego, innego niż angielski, języka obcego znacznie ułatwia znalezienie dobrze płatnej pracy. Potwierdzają to też badania IBRiS. Prawie 45,6 proc. respondentów zdecydowanie, a 39,4 proc. raczej, zgodziło się ze zdaniem, ze drugi język to poważy atut na rynku pracy. Niestety niewiele robią, aby nauczyć się innego języka niż angielski. Tylko 3 proc. społeczeństwa regularnie uczy się drugiego języka obcego, a 2,5 proc. deklaruje, że w ciągu roku rozpocznie naukę, podczas gdy ponad 78 proc. nie ma takiego zamiary.

– Jestem przekonana, że ten trend wkrótce się odwróci. Polacy, a zwłaszcza młodzi ludzie, są coraz bardziej świadomi, że znajomość języków obcych to absolutny fundament do budowania ich kariery, tym samym stanowi przepustkę do dalszego rozwoju. Do większej aktywności namawiam zwłaszcza studentów, którzy właśnie zaczynają rok akademicki. Nauka nie kosztuje dziś kroci, a w internecie dostępnych jest wiele bardzo dobrych, często darmowych kursów dla początkujących i średnio zaawansowanych. Poza tym to inwestycja, która bardzo szybko zacznie się zwracać –podsumowuje Edyta Gałaszewska-Bogusz z Accenture Operations Polska.

Czy Azja może zastąpić Ukrainę w dostarczaniu pracowników na polski rynek?