IMS

IMS odnotowało 1,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 1,48 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

IMS zamierza uczestniczyć w zawiązaniu spółki celowej do projektu szaf grających Muzola, podała spółka. IMS ocenia potencjał polskiego rynku, od którego Grupa IMS rozpocznie ekspansję w tym segmencie, na kilka tysięcy sztuk przy średniej cenie jednego urządzenia w wysokości 10-15 tys. zł, poinformował ISBnews wiceprezes Piotr Bielawski.    >>>>  

JSW 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) odnotowała 347 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 360,4 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) zakłada, że będzie rekomendować wypłatę dywidendy za 2018 r., poinformował prezes Daniel Ozon. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że wydobędzie w tym roku 15 mln ton węgla, a w przyszłym roku wzrost produkcji wyniesie kilka procent, poinformował prezes Daniel Ozon. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) finalizuje prace nad ok. 750 mln zł finansowania z konsorcjum banków i 250 mln zł z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), poinformował prezes Daniel Ozon. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) liczy, że do końca I kwartału 2019 r. uda się jej podpisać term sheet w sprawie przejęcia kontroli nad aktywami lub współpracy kapitałowej z Prairie Mining Limited, poinformował prezes Daniel Ozon. >>>> 

Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) zakłada, że przedłuży rozmowy w sprawie przejęcia Przedsiębiorstwa Budowy Szybów (PBSz) i zamknie transakcję prawdopodobnie w I kw., poinformował prezes Daniel Ozon. >>>> 

Polenergia

Polenergia Dystrybucja, spółka zależna Polenergii po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych oraz po uzyskaniu finansowania dłużnego, zdecydowała o przystąpieniu do realizacji planu inwestycyjnego na lata 2019-2022. Nakłady na realizację tego planu to 50,7 mln zł, podała Polenergia >>>> 

Enea

Enea odnotowała 152,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 204,37 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>   

Nakłady inwestycyjne grupy Enei na 2018 r. nie są zagrożone i zostaną w pełni zrealizowane, zapowiedział prezes Mirosław Kowalik. Poziom wykonania planu nakładów wyniosły 60% w okresie I-III kw. br. >>>> 

Marvipol Development

Marvipol odnotował 16,09 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2018 r. wobec 2,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marvipol Development 1, spółka zależna Marvipol Development, zawarła z tworzącymi konsorcjum i ponoszącymi solidarną odpowiedzialność spółkami Aldesa Construcciones, Aldesa Construcciones Polska oraz Aldesa Nowa Energia (generalny realizator) umowę o generalne wykonawstwo części robót budowlanych i zarządzanie dla inwestycji Central Park Ursynów, podał Marvipol Development. Wynagrodzenie ustalono w wysokości 50,3 mln zł netto. >>>>  

LW Boganka 

Lubelski Węgiel Boganka odnotowała 9,74 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 31,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Selena FM

Selena FM odnotowała 12,67 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 16,93 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Stalprofil

Stalprofil odnotował 8,4 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 8,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

KCI

KCI odnotowało 1,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2018 r. wobec 0,46 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mennica Polska, Enea  

Mennica Polska podjęła decyzję - warunkowaną wyrażeniem zgody przez radę nadzorczą - o realizacji inwestycji kapitałowej polegającej na nabyciu akcji Enei do łącznej kwoty 80 mln zł po cenie za jedną akcję nieprzekraczającej ceny maksymalnej ustalonej w uchwale zarządu, podała spółka. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych

Monnari Trade, Gino Rossi

Monnari Trade zakończył negocjacje w sprawie nabycia Simple Creative Products od Gino Rossi, podała spółka.>>>>  

Vivid Games

Przychody z aktualnego portfolio produktów Vivid Games ustabilizowały się znacząco wyższym organicznym poziomie w porównaniu do wcześniejszych kwartałów, poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. >>>> 

Vivid Games rozpocznie testy gier typu hyper casual na początku 2019 r., poinformował ISBnews prezes Remigiusz Kościelny. >>>> 

Robyg

Robyg wprowadził do sprzedaży 147 lokali w ramach I etapu os. Mój Ursus w Warszawie, podała spółka. W ramach inwestycji zlokalizowanej przy ul. Posagu 7 Panien powstanie ok. 2 000 lokali w kilku etapach. >>>> 

Torpol

Torpol ocenia, że IV kw. br. pod względem przychodów i wyników finansowych okaże się podobny do III kw. br., poinformował prezes Grzegorz Grabowski. Natomiast przyszły rok powinien być - w ocenie prezesa - nie gorszy niż 2018. >>>> 

P.A. Nova

P.A. Nova podpisała umowę o roboty budowlane z Lidlem, podała spółka. Przedmiotem umowy jest realizacja kompletnej inwestycji budowlanej polegającej na wybudowaniu obiektu handlowo-usługowego. Wynagrodzenie ryczałtowe netto za wykonanie przedmiotu umowy wynosi 8 695 257,47 zł. >>>> 

Wielton 

W jednym z dwóch zakładów Wieltonu w Wieluniu wybuchł pożar, podała spółka. Natychmiast przeprowadzono ewakuację personelu. Dokładne informacje o stratach poniesionych wskutek pożaru zostaną podane niezwłocznie do wiadomości po ich oszacowaniu. >>>> 

Elektrotim

Elektrotim ocenia, że IV kw. br. pozwoli na poprawę wyników grupy w ujęciu narastającym, wynika z wypowiedzi prezesa Andrzeja Diakuna. Według niego, charakter sezonowości w sprzedaży grupy pozwoli też na przekroczenie 300 mln zł przychodów w br. >>>> 

Gino Rossi

Zarząd Gino Rossi w ramach przeglądu opcji strategicznych bierze pod uwagę różne scenariusze dla Simple Creative Products, a scenariuszem, jakiemu nadano priorytet i który w dalszym ciągu jest realizowany, jest sprzedaż Simple CP, podało Gino Rossi. >>>>  

Grupa Lotos

Grupa Lotos oraz dotychczasowe konsorcjum 9 banków podpisały kolejny aneks do umowy kredytowej z 10 października 2012 roku na refinansowanie zapasów ropy naftowej i produktów należących do spółki, podał Lotos. Na mocy aneksu, z dniem 20 grudnia 2018 r. okres kredytowania zostanie przedłużony o kolejne 12 miesięcy przy zachowaniu jego aktualnego limitu tj. 400 mln USD. >>>> 

ING Bank

Lorenzo Tassan-Bassut od 2013 roku jest wiceprezesem, nadzorującym obszar operacji w TMB Bank Public Company Ltd. w Bangkoku. W latach 2010-2013 był wiceprezesem ING Bank (Eur/Asia) w Moskwie, w latach 2007-2010 wiceprezesem Oddziału ING Bank N.V. na Węgrzech, a w latach 2004-2007 wiceprezesem Oddziału ING Bank N.V. w Hong-Kongu, podano w komunikacie. >>>>