Zupko powiadomił w wydanym w czwartek komunikacie, że od początku członkostwa Węgier w UE unijne wsparcie otrzymało 200 tys. projektów, fundusze unijne stworzyły co najmniej 150 tys. nowych miejsc pracy i zapewniły kształcenie 170 tys. osób., a w programach Erasmus i Erasmus plus wzięło udział ponad 200 tys. osób.

Dyrektor przedstawicielstwa KE zaznaczył, że unijne fundusze wzmacniają węgierską gospodarkę i konkurencyjność kraju, a także przyczyniają się do wzrostu konsumpcji, inwestycji i zatrudnienia.

Podkreślił, że z funduszy unijnych są wspierane inwestycje transportowe i infrastrukturalne, a także firmy zajmujące się działalnością kulturalną, instytucje zatrudniające osoby znajdujące się w trudnej sytuacji oraz start-upy.