Fitch zmienił perspektywę ratingu Alior Banku na stabilną, utrzymał ocenę BB


Warszawa, 30.01.2019 (ISBnews) - Fitch Ratings Ltd. utrzymał na poziomie BB rating podmiotu nadany Alior Bankowi. Jednocześnie agencja zmieniła perspektywę z pozytywnej na stabilną, na co wpływ miał poziom odpisów związany z wdrożeniem MSSF 9 oraz spodziewana presja na pozycję kapitałową związana z wybranymi ekspozycjami kredytowymi banku, podał Alior.
"Pełna ocena ratingowa nadana przez agencję prezentuje się następująco:
1. Rating długoterminowy podmiotu (Long-Term Foreign Currency IDR): BB perspektywa stabilna
2. Rating krótkoterminowy podmiotu (Short-Term Foreign Currency IDR): B
3. Długoterminowy rating krajowy (National Long-Term Rating): BBB+(pol), perspektywa stabilna
4. Krótkoterminowy rating krajowy (National Short-Term Rating): F2(pol)
5. Viability Rating (VR): bb
6. Rating wsparcia (Support Rating): 5
7. Minimalny rating wsparcia (Support Rating Floor): 'No Floor'" - czytamy w komunikacie.
Alior Bank rozpoczął działalność w listopadzie 2008 roku. Bank zadebiutował na warszawskiej giełdzie w grudniu 2012 r. Aktywa banku miały wartość 69,5 mld zł na koniec 2017 r.
(ISBnews)