CCC

CCC sfinalizowało transakcję nabycia 30,55% udziałów w kapitale zakładowym HR Group, podała spółka. Łączna cena sprzedaży wyniosła 25,94 mln euro.>>>>  

CCC przedłużyło wezwanie na akcje Gino Rossi do 15 lutego włącznie, ponieważ do 31 stycznia 2019 r. nie ziścił się warunek zastrzeżony w punkcie 29 treści wezwania, tj. wzywający nie uzyskał bezwarunkowej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w przedmiocie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu kontroli nad Gino Rossi, ani nie upłynął termin, w jakim decyzja ta powinna zostać wydana, podał pośredniczący w wezwaniu Dom Maklerski PKO BP. >>>> 

Elektrobudowa 

Sławomir Staszak zrezygnował z pełnienia funkcji członka zarządu Elektrobudowy z dniem 31 stycznia 2019 roku, podała spółka. Powodem rezygnacji są przyczyny osobiste. >>>>  

Mostostal Warszawa  

Zakład Unieszkodliwiania Opadów (ZUO) złożył pozew wzajemny na 211,84 mln zł przeciwko Mostostalowi Warszawa w związku z odstąpieniem od kontraktu na budowę zakładu unieszkodliwiania odpadów w Szczecinie, podała spółka. Mostostal Warszawa uważa pozew za bezzasadny. >>>> 

Qumak 

Michał Markowski złożył rezygnację z pełnienia funkcji wiceprezesa Qumaka, podała spółka. >>>>  

Qumak otrzymał oświadczenie Prezydenta Miasta Lublina o odstąpieniu od umowy z 19 października 2017 r. na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie (SZRiK), podała spółka. Wartość umowy opiewała na kwotę 23 347 855,08 zł brutto (18 981 996 zł netto). >>>> 

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

GetBack

Fundusze sekurytyzacyjne zarządzane przez GetBack zawarły z funduszami sekurytyzacyjnymi z grupy kapitałowej Hoist Finance wstępną umowę sprzedaży wybranych (tj. większości portfeli wierzytelności w ramach funduszy sekurytyzacyjnych: easyDebt NS FIZ oraz Open Finance Wierzytelności NS FIZ) portfeli wierzytelności GetBacku za kwotę ok. 398 mln zł, podał Hoist Finance. >>>> 

Atal

Atal rozpoczął sprzedaż 288 mieszkań oraz 10 lokali usługowych w ramach Osiedla Ptasia 20 w Poznaniu, podała spółka. Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to II kwartał 2021 roku. >>>> 

Sescom

Sescom osiągnął 131,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, 8,3 mln zł zysku netto oraz 10,6 mln zł zysku operacyjnego w roku obrotowym 2017/18 oraz, podała spółka. >>>>  

BOŚ Bank

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ Bank) udzielił spółce Zespół Basenów Rekreacyjnych w Redzie kredytu inwestycyjnego przeznaczonego na finansowanie zakupu jedynej w Europie i drugiej na świecie zjeżdżalni SlideWheel ze specjalnym systemem obrotowym. Wysokość udzielonego spółce kredytu to 15,5 mln zł, podał bank. >>>> 

Introl,  Qumak 

Smart In - spółka należąca do Grupy Introl - odstąpił od umowy podwykonawstwa zawartej z Qumakiem, dotyczącej wykonania części prac związanych z umową na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie w zakresie części niewykonanej z przyczyn leżących po stronie Qumaka, podał Introl. >>>> 

Master Pharm 

Skonsolidowane przychody Master Pharm wzrosły o 15% r/r do 74,81 mln zł, a zysk netto wzrósł o 24% r/r do 10,96 mln zł w 2018 r., podała spółka, powołując się na szacunkowe wyniki. >>>>  

Vantage Development

Vantage Development wprowadził do oferty 121 lokali w nowej inwestycji Buforowa 89 we Wrocławiu, podała spółka. Inwestycja będzie realizowana w trzech etapach, a pierwsze lokale zostaną oddane do końca września 2020 roku. >>>>  

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych   

Grupa Tauron 

Spółka Bioeko Grupa Tauron podpisała umowy ze spółką Nowe Jaworzno Grupa Tauron dotyczące sprzedaży i zagospodarowania ubocznych produktów spalania i produktów powstałych w wyniku procesu odsiarczania spalin z bloku energetycznego 910 MW. Jest to część działań związanych z reorganizacją obszaru ubocznych produktów spalania w Grupie Tauron. >>>>