PGE GiEK ma ponad 115 mln zł dofinansowania na projekty środowiskowe w El. OpoleWarszawa, 13.02.2019 (ISBnews) - PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (PGE GiEK) - spółka z grupy kapitałowej Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) - zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu trzy umowy o dofinansowanie projektów proekologicznych, które zrealizowane zostaną w Elektrowni Opole, podała spółka. Na podstawie zawartych umów udzielono spółce pożyczek w wysokości ponad 115 mln zł.

"Wsparcie otrzymały trzy projekty prośrodowiskowe, których głównym celem jest redukcja emisji pyłów poprzez modernizację elektrofiltrów bloków energetycznych nr 1-4, jak również obniżenie emisji tlenków azotu na blokach nr 1, 2 i 4. W wyniku przeprowadzonych modernizacji, emisja tlenków azotu obniżona zostanie do poziomu poniżej 150 mg/Nm3, co daje redukcję na poziomie ok. 23 proc. w stosunku do roku 2018 r." - czytamy w komunikacie.

Zawarte umowy pozwolą na dostosowanie Elektrowni Opole do konkluzji BAT.

"Pozyskanie tak dużego wsparcia finansowego przyczyni się do dostosowania pracy bloków do zaostrzonych norm środowiskowych, które zaczną obowiązywać już za dwa lata. Zapewni to możliwość pracy Elektrowni Opole po 2021 roku i, co najważniejsze, przyczyni się do poprawy jakości powietrza" - powiedział p.o. prezesa i wiceprezes ds. inwestycji i zarządzania majątkiem PGE GiEK Norbert Grudzień, cytowany w komunikacie.

PGE GiEK dotychczas zrealizowała już kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków pomocowych. Na wszystkie zadania pozyskano łącznie ponad 1,34 mld zł. Wśród inwestycji znalazły się m.in. projekty realizowane w elektrowniach Turów i Bełchatów, w których pozyskane środki stanowiły niemal 50% łącznych kosztów inwestycji, podano także.

Na terenie Elektrowni Opole pracują obecnie cztery jednostki wytwórcze. W końcowej fazie budowy są dwa kolejne bloki energetyczne - nr 5 i 6 o łącznej mocy osiągalnej 1 810 MW. Po ich uruchomieniu Elektrownia Opole będzie trzecim, pod względem zainstalowanej mocy, producentem energii elektrycznej w Polsce.

Grupa kapitałowa PGE jest liderem sektora z ok. 40-proc. udziałem w rynku wytwarzania konwencjonalnego, 30-proc. w sprzedaży dla klientów końcowych (5,2 mln odbiorców indywidualnych i biznesowych) oraz ok. 12-proc. w OZE. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)