PGE 

Polska Grupa Energetyczna (PGE) odnotowała ok. 1 498 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r., podała spółka powołując się na wstępne szacunki. >>>>   

Grupa Lotos 

Przewidywany termin gotowości operacyjnej należącego do Grupy Lotos złoża B8 został przesunięty na najwcześniej IV kw. 2019 r., a termin pełnej produkcji na najwcześniej II kw. 2021 r., podała spółka. >>>> 

ING Bank Śląski

ING Bank Śląski odnotował 1 525,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2018 r. wobec 1 403,1 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

Akcjonariusze ING Banku Śląskiego zdecydują o przeznaczeniu 455,35 mln zł z zysku netto za 2018 r. na dywidendę, tj. o wypłacie 3,5 zł na akcje, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 29 marca. >>>>  

Ailleron

Ailleron odnotował 1,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 5,54 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Ailleron stawia na międzynarodowy rozwój, a liczy szczególnie na rynek amerykański, poinformował prezes Rafał Styczeń. Zaznaczył, że rozwój sztandarowego produktu spółki - Livebank - oraz usług software'owych w USA to cel numer jeden na ten rok. >>>> 

CCC

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży CCC (wszystkie kanały sprzedaży) za luty 2019 wyniosły 267,4 mln zł i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 45%, podała spółka. Przychody za okres styczeń - luty (wszystkie kanały sprzedaży) wyniosły 578,1 i były wyższe o 39% r/r/.  "Przychody ze sprzedaży detalicznej w sklepach stacjonarnych za luty 2019 wyniosły ponad 177,1 mln zł (w tym 3,4 mln zł - eobuwie.pl i 28,6 mln zł Karl Vögele AG) i były wyższe od osiągniętych w analogicznym okresie roku ubiegłego o 38%, narastająco za okres styczeń - luty wyniosły około 399,5 mln zł (w tym 7,1 mln zł - eobuwie.pl i 67,3 mln zł Karl Vögele AG) i były wyższe o 38% w stosunku do roku 2018" - czytamy w komunikacie. 

CCC odnotowało 143,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej z działalności kontynuowaej w IV kw. 2018 r. wobec 150,3 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Energa

Energa miała wstępnie 426 mln zł EBITDA Grupy w IV kw. 2018 oraz 2 013 mln zł EBITDA Grupy w całym 2018 r., podała spółka >>>>  

Sygnity

Sygnity odnotowało 10,88 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia) wobec 5,6 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Comarch

Comarch odnotował 29,2 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 39,85 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Aktualny portfel zamówień Comarchu jest 15% większy w porównaniu z portfelem rok temu o tej porze, poinformował wiceprezes ds. finansowych Konrad Tarański. >>>> 

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski odnotował 1 009 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2018 r. wobec 820 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

PKO Bank Hipoteczny odnotował 85,85 mln zł zysku netto w 2018 r. wobec 51,42 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>>  

PKO Bank Polski z dwuletnim wyprzedzeniem zrealizował cele finansowe grupy w ramach "Strategii na lata 2016-2020", osiągając m.in. ROE powyżej 10%, wskaźnik C/I poniżej 45% czy koszt ryzyka pomiędzy 75 a 85 pkt bazowych i w 2019 roku zamierza dokonać przeglądu strategii, poinformował prezes Zbigniew Jagiełło. >>>> 

Portfel kredytów i pożyczek netto udzielonych klientom PKO Banku Polskiego wynosił 230,4 mld zł netto na koniec 2018 r. i wzrósł o ponad 16 mld zł od początku roku, podała instytucja. Udział kredytów z utratą wartości (NPL) spadł o 0,6 pkt proc. r/r do 4,9 % na koniec 2018 r. >>>>  

PKO Bank Polski zebrał 5 mld zł nowych środków klientów detalicznych w ramach produktu "Lokata niepodległościowa", poinformował wiceprezes Rafał Kozłowski. Bank chce zwiększać sprzedaż kredytów gotówkowych w 2019 r. >>>>  

PKO Bank Polski będzie obecny z oddziałem korporacyjnym na Słowacji do końca tego roku, poinformował wiceprezes Maks Kraczkowski. >>>> 

PKO Bank Polski oczekuje, że koszty ryzyka w 2019 roku nie będą rosły w ujęciu rocznym, poinformował wiceprezes Piotr Mazur. >>>>  

>>> Zobacz też wyniki finansowe spółek

Libet

Libet oraz Libet 2000 zawarły z ING Bankiem Śląskim, mBankiem, Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim, Santander Bank Polska oraz SGB-Bank umowę dotyczącą czasowego niedochodzenia wierzytelności, podał Libet w zawiadomieniu o opóźnieniu ujawnienia informacji poufnej. Na dzień publikacji raportu umowa obowiązuje do 29 marca lub pełnej spłaty wierzytelności lub daty rozwiązania umowy. >>>>   

- Libet zawarł umowę sprzedaży aktywów w Lublinie służących do produkcji kostki brukowej i innych elementów betonowych, podała spółka. W związku z zawarciem umów spółce przysługuje roszczenie o zapłatę ceny sprzedaży w sumie w kwocie 24,6 mln zł. Z uzyskanej ze sprzedaży ceny 11,857 mln zł pomniejszy zadłużenie bankowe. >>>> 

Miraculum

Rada nadzorcza Miraculum powołała Sławomira Ziemskiego na członka zarządu, podała spółka. >>>> 

British Automotive Holding 

BA Car Rental (w trakcie zmiany nazwy z Lobexim), spółka zależna British Automotive Holding (BAH), ustaliła w podpisanym z SurPrice Rent A Car term-sheet podstawowe warunki umowy franczyzowej na rynek czeski, podał BAH. Będzie to kolejny - po Polsce - kraj, gdzie grupa będzie miała wyłączność na prowadzenie działalności wypożyczalni aut pod marką SurPrice. >>>>  

Soho Development

Soho Development odnotowało 4,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. roku finansowego 2018/2019 (1 października - 31 grudnia) wobec 6,78 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

LiveChat Software

LiveChat Software miał 26 379 klientów korzystających z płatnego rozwiązania LiveChat według stanu na 1 marca, podała spółka. W lutym liczba klientów wzrosła o 165 firm netto. >>>>  

Eurocash

Grupa Eurocash sfinalizowała transakcję nabycia 100% udziałów w spółce Partner prowadzącej 25 sklepów w ramach sieci franczyzowej Lewiatan, podał Eurocash. Sprzedającym udziały w spółce Partner jest Asteria Holding, której jednym z udziałowców jest Wojciech Kruszewski, wieloletni prezes Lewiatan Holding. >>>>  

Enea, Tauron Polska Energia

Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), Enea Operator i Tauron Dystrybucja podpisały porozumienie w sprawie koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, podały spółki. Łączna wartość zaplanowanych inwestycji przekroczy 100 mln zł, a zakończenie prac zaplanowano do 2025 r. >>>> 

>>> Sprawdź też notowania indeksów i akcji spółek giełdowych  

Immofinanz

Immofinanz zwiększył poziom komercjalizacji portfela ogółem do rekordowych 95,8% na koniec 2018 r., podała spółka. Polskie nieruchomości Immofinanz były wynajęte również w 95,8%. >>>>  

Quercus TFI 

Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) wyniosła 2 550,2 mln zł na koniec lutego, podała spółka. Miesiąc wcześniej wartość aktywów pod zarządzaniem wynosiła 2 550,9 mln zł. >>>>  

PKN Orlen

Modelowa marża downstream grupy PKN Orlen wyniosła 9,7 USD/b w lutym 2019 r. wobec 9,2 USD/b miesiąc wcześniej (wzrost o 5,4%) i 12 USD/b w lutym 2018 r. (spadek o 19,2%), podała spółka. >>>>   

Proces przejęcia akcji Grupy Lotos przez PKN Orlen musi się "spinać" biznesowo. Oczywiście, ma on strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego państwa, ale przede wszystkim liczy się ekonomia. >>>> 

Polwax

Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki Polwax, zwołane na 25 marca 2019 roku, na żądanie akcjonariusza Dominika Tomczyka, jako akcjonariusza posiadającego co najmniej 1/20 kapitału zakładowego spółki, ma podjąć uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki poprzez emisję nie więcej niż 20,6 mln akcji zwykłych na okaziciela serii E, oferowanych po cenie emisyjnej wynoszącej 1 zł za sztukę, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, oznaczenia dnia prawa poboru oraz zmiany statutu spółki, podał Polwax. >>>> 

Wojas

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez grupę kapitałową Wojas w lutym 2019 r. wyniosły 14,51 mln zł i były o 8,2% wyższe niż w lutym 2018 r. >>>>   

Polski Bank Komórek Macierzystych

Polski Bank Komórek Macierzystych (FamiCord Group) i CelluGen Biotech Pty Ltd podpisały list intencyjny dotyczący przyszłej współpracy biznesowej polegającej na wymianie doświadczeń w zakresie rodzinnego bankowania komórek macierzystych oraz wykorzystania komórek macierzystych w eksperymentalnych i standardowych terapiach, a także na wspólnym zakupie produktów i usług, podał PBKM. >>>>  

MZN Property

Lendi z grupy MZN Property planuje otwarcie łącznie kilkudziesięciu placówek, podała Lendi. Firma otworzyła dziesiątą placówkę - w Białymstoku. >>>>