Strategia Ferro zakłada do 10 mln zł nakładów inwestycyjnych rocznie do 2023 r.


Warszawa, 05.03.2019 (ISBnews) - Strategia Ferro na lata 2019-2023, tzw. Strategia F1, zakłada średnioroczne nakłady inwestycyjne na poziomie nieprzekraczającym 10 mln zł, podała spółka.
"Zarząd założył w Strategii F1 plan inwestycyjny przewidujący w okresie 2018-2023 średnioroczne wydatki na poziomie nie przekraczającym 10 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Jednocześnie określono pożądaną wartość wskaźnika skonsolidowanego długu finansowego netto do skonsolidowanej EBITDA na maksymalnym poziomie nie przekraczającym 2,5x.
"Powyższe wartości nie uwzględniają wpływu potencjalnych inicjatyw dotyczących projektów akwizycyjnych z zakresu M&A. Inicjatywy w obszarze M&A zostaną doprecyzowane i wycenione na etapie operacjonalizacji strategii" - czytamy dalej.
Ferro to jeden z największych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentów i dystrybutorów techniki sanitarnej, instalacyjnej i grzewczej. Ferro jest notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od 2010 r.
(ISBnews)