LW Bogdanka rekomenduje 0,75 zł dywidendy na akcję z zysku za 2018 r.


Warszawa, 14.05.2019 (ISBnews) - Zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia 25,51 mln zł z zysku za 2018 r. na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,75 zł na akcję, podała spółka.
"Zarząd, proponuje wypracowany przez spółkę w roku 2018 zysk netto w kwocie 51 596 697,12 zł podzielić w następujący sposób:
- kwotę 25 510 192,50 zł przeznaczyć na dywidendę tj. 0,75 zł na jedną akcję.
- pozostałą kwotę, tj. 26 086 504,62 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy spółki" - czytamy w komunikacie.
Spółka podkreśliła, że powyższa propozycja jest zgodna z ogłoszoną przez spółę polityką dywidendową przedstawioną w "Strategii rozwoju LW Bogdanka S.A. Obszar Wydobycie Grupy Enea do 2025 roku (perspektywa do 2030 roku)".
"Zarząd skierował przedmiotowy wniosek do rady nadzorczej spółki w celu zaopiniowania. Ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok obrotowy 2018 podejmie zwyczajne walne zgromadzenie Lubelskiego Węgla Bogdanka" - czytamy także.
W ubiegłym roku zarząd Lubelskiego Węgla Bogdanka podjął uchwałę w sprawie rekomendowania akcjonariuszom przeznaczenia całości zysku za 2017 rok wysokości 673,28 mln zł na kapitał rezerwowy, co oznaczało brak dywidendy.
LW Bogdanka na koniec 2018 r. miała 14,8% udziału w rynku węgla kamiennego w Polsce; 18,7% udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce i 24,7% w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.
(ISBnews)