PKB Polski wzrósł w I kwartale o 4,7 proc. - podał GUS. Analitycy są zaskoczeni dynamiką inwestycji. Wystrzeliły one w górę o 12,6 proc. Tymczasem prognozy mówiły o 7,2-procentowym wzroście.

Produkt Krajowy Brutto (niewyrównany sezonowo, ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) wzrósł w I kw. 2019 roku o 4,7 proc. rok do roku wobec 4,9 proc. wzrostu w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS), prezentując drugie szacunki tych danych.

Według szybkiego szacunku (opublikowanego w połowie maja), wzrost PKB w tym ujęciu w I kw. br. wyniósł 4,6 proc.

"W I kwartale PKB wyrównany sezonowo (w cenach stałych przy roku odniesienia 2010) wzrósł realnie o 1,5 proc. w porównaniu z poprzednim kwartałem i był wyższy niż przed rokiem o 4,7 proc." - czytamy w dzisiejszym komunikacie.

W ujęciu niewyrównanym sezonowo w I kw. 2019 r. popyt krajowy wzrósł o 4,2 proc. wobec wzrostu o 4,8 proc. w IV kw. 2018 r.

Spożycie ogółem w I kw. br. wzrosło o 4,4 proc. (w ujęciu niewyrównanym sezonowo), w tym spożycie w sektorze gospodarstw domowych - o 3,9 proc., publiczne - o 6,4 proc. (w IV kw. 2018 r. wzrost odpowiednio: +4,3 proc., +4,2 proc., +4,7 proc.), podał też Urząd.

Akumulacja brutto zwiększyła się (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 3,2 proc. w I kw. 2019 r., w tym nakłady brutto na środki trwałe wzrosły o 12,6 proc. (wobec wzrostu akumulacji o 6,1 proc. oraz nakładów brutto na środki trwałe o 8,2 proc. kwartał wcześniej). Analitycy spodziewali się, że inwestycje wzrosną o 7,2 proc.

Eksport wzrósł (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) o 5,9 proc. w I kw. 2019 r (wobec 7,9 proc. wzrostu w IV kw. 2018 r.), zaś import wzrósł o 5 proc. w IV kw. 2018 r (wobec 7,8 proc. wzrostu w IV kw. 2018 r.), podał też Urząd.

Wartość dodana brutto (w ujęciu niewyrównanym sezonowo) wzrosła o 4,6 proc. wobec wzrostu o 4,9 proc. w IV kw. 2018 r.

Mniejszy wpływ popytu na PKB

Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego w I kw. 2019 r. wyniósł 4 pkt wobec 4,6 pkt kwartał wcześniej, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,6 pkt proc. wobec +1,9 pkt proc. w poprzednim kwartale, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). Tempo wzrostu popytu inwestycyjnego było największe od I kwartału 2015 r, podkreślił Urząd.

"Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł +4 pkt proc. (wobec +4,6 pkt proc. w IV kwartale 2018 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,5 pkt proc. (wobec +3 pkt proc. w IV kwartale 2018 r.), z tego wpływ spożycia w sektorze gospodarstw domowych +2,4 pkt proc. oraz spożycia publicznego +1,1 pkt proc. (w IV kwartale 2018 r. odpowiednio: +2,1 pkt proc. i +0,9 pkt proc.)" - czytamy w komunikacie.

"Wpływ popytu inwestycyjnego na wzrost PKB wyniósł +1,6 pkt proc. (w IV kwartale 2018 r. było to +1,9 pkt proc.). Przyrost rzeczowych środków obrotowych miał wpływ negatywny i wyniósł -1,1 pkt proc. (w IV kw. 2018 r. wyniósł -0,3 pkt proc.). W konsekwencji dodatni wpływ akumulacji brutto na wzrost PKB wyniósł +0,5 pkt proc. (wobec +1,6 pkt proc. w IV kwartale 2018 r.). W I kwartale br. zanotowano pozytywny wpływ eksportu netto na wzrost gospodarczy, który wyniósł +0,7 pkt proc. (wobec +0,3 pkt proc. w IV kw. 2018 r.)" - czytamy dalej.

Urząd zwrócił uwagę, że w I kwartale 2019 r. głównym czynnikiem wzrostu gospodarczego był popyt krajowy, którego wzrost w skali roku wyniósł 4,2 proc. i był niższy od notowanego w IV kwartale 2018 r. (wzrost o 4,8 proc.).

"Wpłynął na to zdecydowanie słabszy niż w IV kwartale 2018 r. wzrost akumulacji brutto, który wyniósł 3,2 proc. (wobec 6,1 proc. w IV kwartale 2018 r.). Spożycie ogółem wzrosło w tempie nieco szybszym niż w IV kwartale 2018 r. W I kwartale 2019 r. zwiększyło się ono o 4,4 proc. (wobec 4,3 proc. w IV kwartale 2018 r.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych wzrosło o 3,9 proc. i było słabsze niż w IV kwartale 2018 r. (wzrost o 4,2 proc.). Tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe wyniosło 12,6 proc. (wobec 8,2 proc. w IV kwartale 2018 r.)" - czytamy w komunikacie.

Tempo wzrostu popytu inwestycyjnego było największe od I kwartału 2015 r., kiedy to zanotowano wzrost o 12,7 proc. r/r, podkreślił też Urząd.

>>> Czytaj też: MPiT: Wg. OECD Polska będzie w tym roku czwartym najszybciej rozwijającym się krajem świata