Warszawa, 26.06.2019 (ISBnews) - Akcjonariusze Echo Investment zdecydowali na walnym zgromadzeniu o zaliczeniu na poczet dywidendy z zysku za 2018 rok wypłatę dywidendy zaliczkowej z grudnia 2018 roku, w kwocie 206,3 mln zł, podała spółka.
"Walne Zgromadzenie Echo Investment [...] postanawia:
(a) zysk netto osiągnięty przez spółkę w zakończonym roku obrotowym 2018 w wysokości 42 431 650,15 zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki na zasadach określonych w literze b) i c) poniżej (zysk przeznaczony do podziału);
(b) zysk przeznaczony do podziału powiększony o kwotę 163 913 640,85 zł pochodzącą z funduszu dywidendowego, co stanowi łącznie kwotę w wysokości 206 345 291 zł przeznaczyć do podziału między wszystkich akcjonariuszy spółki (dywidenda);
(c) zaliczyć na poczet dywidendy kwotę 206 345 291 zł wypłaconą przez spółkę w dniu 19 grudnia 2018 r. tytułem zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2018 [...]" - czytamy w komunikacie.
Jako że ustalona dywidenda odpowiada wysokości wypłaconej przez spółkę zaliczki, spółka nie będzie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2018. W związku z powyższym, nie ustalono dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy, podano także.
Echo Investment jest polskim deweloperem, który realizuje inwestycje w trzech sektorach rynku nieruchomości: mieszkaniowym, handlowym oraz biurowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 713,04 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)