Warszawa, 27.06.2019 (ISBnews) - Odzyski GetBack w restrukturyzacji za maj 2019 r. wyniosły 14 361 220 zł, podała spółka.
"Wskazane wyżej odzyski dotyczą portfeli pozostających w jej zarządzaniu po dojściu do skutku umów cesji portfeli wierzytelności do Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty" - czytamy w komunikacie.
Porównawczo odzyski dla portfeli pozostających w zarządzaniu przez spółkę, bez uwzględnienia portfeli sprzedanych do Hoist II Niestandaryzowany Sekurytyzacyjny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty stanowiły w kwietniu 2019 r. 13 823 791 zł z łącznej sumy odzysków w kwietniu 2019 r. tj. 23 435 304 zł, podano także.
Oznacza to, że miesiąc do miesiąca odzyski dla portfeli pozostających w zarządzaniu przez spółkę wzrosły z kwoty 13 823 791 zł (za kwiecień 2019 r.) do kwoty 14 361 220 zł (za maj 2019 r.), stwierdzono także.
GetBack S.A. w restrukturyzacji jest polską spółką zarządzania wierzytelnościami. W lipcu 2017 r. spółka zadebiutowała na GPW.
(ISBnews)