Rada Ministrów zdecydowała o wprowadzeniu nowego świadczenia uzupełniającego o wysokości 500 zł dla osób niezdolnych do samodzielnego funkcjonowania, świadczenie to ma być dostępne od października br., poinformował premier Mateusz Morawiecki.

"Świadczenie będzie wynosiło 500 zł i będzie obowiązywać od 1 października tego roku. Ten projekt to część pakietu Dostępność+ dotycząca likwidacji barier, pomocy w opiece tych osób i możliwości pozyskiwania dodatkowych środków na leki" - powiedział Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Świadczenie uzupełniające będzie finansowane z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

"W tym roku nie przewidujemy jakichkolwiek problemów - również ze względu na to, że obejmie on trzy miesiące. W przyszłym roku finansowanie jest zapewnione" - zapewnił premier.

Jak podała Kancelaria Premiera, świadczenie to będzie przeznaczone "dla osób, które:
* są niezdolne do samodzielnej egzystencji,
* znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,
* ukończyły 18 lat,
* ich całkowita niezdolność do samodzielnej egzystencji została potwierdzona orzeczeniem".

Świadczenie to nie będzie opodatkowane, nie będzie od niego pobierana składka na ubezpieczenie zdrowotne. Jego wysokość nie będzie uwzględniana w dochodzie osób i ich rodzin przy ustalaniu prawa do niektórych świadczeń, dodał resort rodziny.

>>> Czytaj też: Chcesz zarabiać ponad 9 tys. zł tuż po studiach? Zobacz, czego warto się uczyć