Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podało, że w czerwcu br. Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) wyniósł 70,9 pkt., a w maju 70,2 pkt.

"Jest to trzeci miesiąc wzrostu wartości wskaźnika, a skala zmian była nieznacznie większa niż przed miesiącem. Zazwyczaj o tej porze roku dochodzi do sezonowego wzrostu wartości wskaźnika, co istotne jednak tegoroczna skala wzrostu WRP jest mniejsza od ubiegłorocznej" - napisało BIEC w komunikacie.

Eksperci Biura przypomnieli, że stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu zmalała w ujęciu miesięcznym o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 5,3 proc. "Tym niemniej, po wyeliminowaniu wpływu czynników sezonowych wzrosła o 0,1 punktu procentowego, przyjmując poziom 5,5 proc." - wskazali.

Według ekspertów aktualnie trzy składowe wskaźnika oddziałują w kierunku wzrostu jego wartości, a tym samym prognozują możliwość wzrostu stopy bezrobocia.

"Niezmiennie, od pewnego czasu stosunkowo mały odpływ z bezrobocia do zatrudnienia wskazuje na możliwe pogorszenie sytuacji na rynku pracy w najbliższej przyszłości. Cztery składowe oddziałują w kierunku spadku wartości wskaźnika, a tym samym spadku stopy bezrobocia. Wpływ jednej zmiennej jest neutralny" - czytamy.

BIEC przekazało, że w czerwcu, podobnie jak w maju, najbardziej niepokojące informacje dotyczące sytuacji na rynku pracy wynikały z danych dotyczących liczby osób bezrobotnych, które wyrejestrowały się z urzędów pracy z powodu podjęcia zatrudnienia.

"Pracę znalazło o nieco niespełna 3 tys. mniej osób niż w maju (spadek na poziomie niecałych 5 proc.). Był to już czwarty z rzędu miesiąc spadku wartości danego strumienia. W porównaniu do lutego br. pracę w czerwcu znalazło o niespełna 30 proc. mniej bezrobotnych. W porównaniu do czerwca 2018 roku pracę znalazło o nieco ponad 12 tys. mniej osób (o około 18 proc.)" - przypomnieli eksperci.

"Spadek odpływu z bezrobocia do zatrudnienia nastąpił przy relatywnie dużej podaży ofert pracy w ujęciu absolutnym. Na jedną osobę bezrobotną, która wyrejestrowała się z urzędu pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia przypadało 1,8 oferty pracy" - wskazali. Jak dodano, w czerwcu w porównaniu do maja br. w urzędach pracy zarejestrowano o nieco ponad 6 tys. mniej wakatów (o około 6 proc.).

Według BIEC problem relatywnie niskiej efektywnej podaży pracy pogłębia stosunkowo niski napływ do bezrobocia. "W czerwcu w urzędach pracy zarejestrowało się o niespełna 5 tys. mniej bezrobotnych niż w maju (o około 3,5 proc.). W pierwszym półroczu odnotowywano zarówno wzrosty, jak i spadki wielkości tego strumienia, aczkolwiek w czerwcu br. w porównaniu do analogicznego miesiąca roku poprzedniego napływ do bezrobocia był niższy o 28 tys. osób (o 18 proc.)" - czytamy.

Eksperci BIEC wskazują, że ogólnie dość dobrą sytuację na rynku pracy potwierdzają badania koniunktury. "Ogólna ocena sytuacji gospodarczej uległa lekkiemu pogorszeniu, a prognozy zatrudnieniowe menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych pozostały na poziomie zbliżonym do tego z zeszłego miesiąca. Obecnie zbliżony odsetek firm deklaruje w najbliższej przyszłości wzrost, jak i spadek wielkości zatrudnienia, z nieznaczną przewagą planów zatrudnieniowych" - napisano.

Chęć zwiększenia zatrudnienia w najbliższej przyszłości wyrażają przedsiębiorstwa średnie i duże, a małe firmy zapowiadają nieznaczny spadek liczby osób pracujących.

"W ujęciu branżowym największe redukcje zatrudnienia zapowiadają niezmiennie od pewnego czasu producenci odzieży. Największe wzrosty liczby pracowników planowane są, podobnie jak przed miesiącem, przez producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych" - wskazało BIEC.

>>> Czytaj też: Polacy niechętni wobec e-dowodów. Czy tylko dlatego, że w systemie są błędy?