P.A. Nova ma warunkowe umowy sprzedaży parków handlowych w Krośnie i Sosnowcu


Warszawa, 27.09.2019 (ISBnews) - P.A. Nova zawarła warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Krosno, będącej właścicielem parku handlowego w Krośnie, za 1 822 285 euro, oraz warunkową umowę sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Sosnowiec, będącej właścicielem parków handlowych w Sosnowcu, za 650 842 euro, podała spółka. Warunkiem wejścia w życie ww. umów jest zaakceptowanie transakcji przez bank kredytujący P.A. Nova Invest Krosno oraz P.A. Nova Invest Sosnowiec do 11 października 2019 r.
Strony potwierdziły pozytywne zakończenie procesu due diligence, podano.
Wartość transakcji obejmuje wartość rynkową nieruchomości powiększoną o wartość pozostałych aktywów i pomniejszoną o saldo zobowiązań spółwk P.A. Nova Invest Krosno i P.A. Nova Invest Sosnowiec, w tym o zobowiązania z tytułu kredytów bankowych, jak i o pożyczki udzielone przez P.A. Nova.
"Jednocześnie emitent informuje, że w związku z zawartymi warunkowymi umowami sprzedaży, o których mowa powyżej, oraz umową sprzedaży udziałów z dnia 14.08.2019 r., które przedmiotem była sprzedaż 100% udziałów spółki PA Nova Invest 3 Sp. z o.o., łączny zysk z tytułu sprzedaży ww. udziałów stanowi równowartość 12,9 mln zł, dług netto grupy kapitałowej ulegnie zmniejszeniu o równowartość 26,1 mln zł, a suma środków finansowych netto uzyskanych ze sprzedaży udziałów i zwrotu pożyczek ze spółek będących przedmiotem transakcji wyniesie 25,1 mln zł" - czytamy w komunikacie.
Ponadto P.A. Nova zawarła aneks do umowy przedwstępnej sprzedaży 100% udziałów w spółce P.A. Nova Invest Kamienna Góra. Na podstawie zawartego aneksu strony zgodnie postanowiły wydłużyć termin na zawarcie umowy przyrzeczonej do 31 października 2019 roku.
8 lutego br. P.A. Nova informowała, że podpisała przedwstępne umowy sprzedaży 100% udziałów w spółkach będących właścicielami parków handlowych w Kamiennej Górze, Krośnie, Myszkowie i Sosnowcu na rzecz Torwell Investment.
P.A. Nova jest firmą oferującą usługi w zakresie kompleksowej realizacji inwestycji budowlanych i zarządzającą portfelem obiektów własnych, który na koniec 2018 r. obejmował 10 obiektów handlowo-usługowych i 4 hale przemysłowe. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 183,54 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)