Cognor miał 0,68 mln zł straty netto, 16,9 mln zł EBITDA w III kw. 2019 r.


Warszawa, 04.11.2019 (ISBnews) - Cognor odnotował 0,68 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2019 r. wobec 32,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.
"Ostatni kwartał przyniósł pogorszenie naszej zyskowności przede wszystkim z powodu zwiększenia kosztów remontów, a także spadku cen, mniejszych spreadów, niższej produkcji i sprzedaży oraz w wyniku strat wynikających z niezrealizowanych różnic kursowych od zadłużenia. Jakkolwiek popyt w Polsce na większość naszych wyrobów finalnych był całkiem zadawalający to ogólną koniunkturę na rynku hutniczym należałoby określić jako coraz trudniejszą, szczególnie w obszarze sektora motoryzacyjnego. W efekcie nasza EBITDA spadła o 39,3 mln zł a wynik netto [ogółem] okazał się stratą w wysokości 1,0 mln zł. Zamiana drogich obligacji na znacznie tańszy kredyt bankowy, która została przeprowadzona pod koniec trzeciego kwartału 2018 roku i która przyniosła zmniejszenie obciążeń odsetkowych, nie była w stanie zrekompensować negatywnego wpływu wspomnianych czynników" - podano w raporcie.
Zysk operacyjny wyniósł 5,37 mln zł wobec 45,31 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 16,9 mln zł wobec 56,15 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 399,51 mln zł w III kw. 2019 r. wobec 550,67 mln zł rok wcześniej.
"Tradycyjnie hutnicy w Unii Europejskiej (UE28), w tym i w Polsce, zanotowali cięcia produkcji o odpowiednio 3,3% i 13,8%. [...] Cognor Holding nie wyróżnił się na spadkowym tle w Polsce jakkolwiek podstawowym powodem zmniejszenia naszej produkcji była przedłużona przerwa remontowa w jednej z naszych hut z uwagi na zdecydowanie szerszy niż zazwyczaj zakres podjętych prac remontowych. Dlatego też sprzedaliśmy łącznie o 22% mniej złomów stali, półwyrobów (kęsów) i produktów finalnych. Jednocześnie ceny wszystkich tych asortymentów uległy zmniejszeniu w związku z czym nasze przychody ze sprzedaży uległy redukcji o 27,4%. Tak spora różnica jest po części wynikiem efektu bazy bowiem porównanie przypada względem wyjątkowo wysokiego wykonania w trzecim kwartale ubiegłego roku" - czytamy w raporcie.

W I-III kw. 2019 r. spółka miała 24,22 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 73,5 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1435,53 mln zł w porównaniu z 1610,6 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2019 r. wyniósł 18,72 mln zł wobec 68,23 mln zł zysku rok wcześniej.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,08 mld zł w 2018 r.
(ISBnews)