Mex Polska spodziewa się przynajmniej utrzymania marży r: r w 2020 r.


Warszawa, 04.12.2019 (ISBnews) - Mex Polska spodziewa się co najmniej utrzymania marży r/r w 2020 r., pomimo oczekiwanego wzrostu kosztów - przede wszystkim pracowniczych, poinformował członek zarządu Dariusz Kowalik.
"Zakładamy przynajmniej utrzymanie marży, pomimo wzrostu kosztów" - powiedział Kowalik podczas konferencji prasowej.
"Przygotowujemy się do wzrostu płacy minimalnej. Nie ma innej możliwości, jak regulacja ceną [usług gastronomicznych]. Dzięki temu utrzymujemy marżę" - dodał prezes Paweł Kowalewski.
Podkreślił, że na wzrost kosztów zdecydowanie największy wpływ ma wzrost kosztów pracowniczych. Inne koszty - takie jak wzrost akcyzy na alkohol czy wzrost czynszów - według niego - nie dotkną spółki. Kowalewski zauważył także, że wynagrodzenia wzrastają we wszystkich sektorach gospodarki, więc przekładają się także na wzrost popytu na usługi Mex Polska.
3 grudnia spółka opublikowała założenia strategiczne do planów rozwoju na lata 2020-2022. Cele w zakresie rozwoju obejmują równoległy rozwój na rynku polskim wszystkich posiadanych sieci lokali gastronomicznych, aby całkowita ich liczba do końca roku 2022 osiągnęła liczbę 73; rozwój na terenie Niemiec sieci bistr Pijalnia Wódki i Piwa oraz rozwój, docelowo, wszystkich posiadanych sieci w oparciu o model franczyzowy. Cele finansowe to zwrot z inwestycji w restauracje własne grupy średnio na oczekiwanym poziomie 33% oraz utrzymanie rentowności zysku netto na poziomie nie niższym niż 5%.
Ze słów prezesa wynika, że w okresie realizacji strategii będzie kontynuowany wzrost wyników.
"Inwestorzy mogą się spodziewać, że spółka ma się dobrze i będzie się miała dobrze. Ze względu na rozwój - siłą rzeczy, to jest naturalne" - powiedział prezes pytany, czy zakłada poprawę wyników w kolejnych latach.
W strategii spółka podała także, że zarząd stoi na stanowisku, iż w przypadku wypracowanych zysków akcjonariusze powinni otrzymać należną im dywidendę i w związku z tym, w prognozowanym okresie, rokrocznie, będzie rekomendował walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy propozycje uchwały wypłaty dywidendy, tak aby stopa dywidendy (dividend yield) była nie niższa niż 5%, podobnie jak miało to miejsce w poprzednich latach. Zarząd nie wyklucza rekomendacji większej części lub nawet całości zysku netto, jeśli sytuacja finansowa na to zezwoli.
"Podtrzymujemy stanowisko, jako zarząd, że generowanie zysków łączy się z dzieleniem z akcjonariuszami. Co oznacza, że będziemy rekomendować dywidendę na poziomie podobnym jak dotychczas, ok. 5% yield, to taka nasza wytyczna" - powiedział prezes podczas konferencji prasowej.
Poinformował także, że na ten moment spółka nie widzi potrzeby emisji.
"Mamy duże możliwości pozyskiwania środków z banków, ze względu na niskie oprocentowanie kredytów" - podkreślił.
Mex Polska S.A. wraz ze spółkami powiązanymi organizacyjnie i kapitałowo tworzą grupę kapitałową, która zarządza działającymi lokalami gastronomicznymi grupy, rozwija sieć posiadanych placówek zarówno ze środków własnych grupy jak i poprzez udzielanie franczyzy na posiadane w swoim portfelu koncepty gastronomiczne zewnętrznym inwestorom. Grupa posiada w swoim portfelu i rozwija koncepty gastronomiczne: Pijalnia Wódki i Piwa, The Mexican, PanKejk i Prosty Temat. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.
(ISBnews)