"18 lutego 2020 r. doręczono zarządcy, ustanowionemu dla spółki w przyspieszonym postępowaniu układowym - Mirosławowi Mozdżeniowi, ofertę nabycia składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa spółki, złożoną przez Cedrob S.A. z siedzibą w Ujazdówku. Oferta została złożona w ślad za wnioskiem o ogłoszenie upadłości spółki" - czytamy w komunikacie.

Cedrob zaoferował nabycie składników majątkowych stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa za 100 000 000 zł, powiększoną o wartość należnego podatku od towarów i usług, o ile taki będzie należny według obowiązujących przepisów.

"Cedrob S.A. zawnioskował jednocześnie o złożenie w sądzie wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP na jego rzecz, tj. wniosku o zatwierdzenie warunków sprzedaży ZCP w ramach przygotowanej likwidacji" - czytamy dalej.

W grudniu 2019 r. zarządca Zakładów Mięsnych Henryk Kania w restrukturyzacji powziął wiadomość o wydaniu przez sąd rejonowy postanowienia o umorzeniu przyspieszonego postępowania układowego. Jednocześnie zarządca złożył w sądzie uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości spółki.

Zakłady Mięsne Henryk Kania są notowane na rynku głównym warszawskiej giełdy od marca 2012 r. Przychody ze sprzedaży wyniosły 1,14 mld zł w 2018 r.

Grupa kapitałowa Cedrob jest liderem rynku produkcji drobiu oraz wiodącym producentem trzody chlewnej w Polsce w 100% kontrolowanym przez polski kapitał.

>>> Czytaj też: Monstrualny wzrost wartości akcji Tesli. Inwestorzy wierzą w "fotowoltaiczny" zwrot firmy