Polwax skorygował roszczenia wobec Orlen Projekt do 132,15 mln zł


Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - Polwax, w związku z dokonaniem aktualizacji kalkulacji szkód, które powstały w związku z nienależytym wykonaniem i niewykonaniem przez Orlen Projekt umowy na realizację inwestycji budowy instalacji odolejania rozpuszczalnikowego gaczy parafinowych wraz z instalacjami pomocniczymi, skierował do Orlen Projekt wezwanie do zapłaty skorygowanych roszczeń w kwocie 132,15 mln zł, w terminie do 27 lutego 2020 r., podała spółka.
Pierwotne roszczenia Polwaksu skierowane wobec Orlen Projekt w grudniu 2019 r., po podjęciu przez spółkę decyzji o niekontynuowaniu realizacji inwestycji, opiewały na łącznie 271 mln zł.
"Zaktualizowane kwoty roszczeń wynoszą:
1. 84 345 510,61 zł tytułem poniesionej przez spółkę szkody w postaci rzeczywistej straty,
2. 47 801 352,82 zł tytułem poniesionej przez spółkę szkody w postaci utraconych korzyści" - czytamy w komunikacie.
Polwax jest jednym z największych producentów i dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tej branży w Polsce. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Jej przychody ze sprzedaży sięgnęły 278 mln zł w 2018 r.
(ISBnews)