Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Zarząd Cognor Holding rekomenduje zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 i nie wypłacanie dywidendy, podała spółka.
"Głównym naszym celem na rok 2020 jest zapewnienie rytmiczności produkcji i sprzedaży oraz postępu w realizacji projektów inwestycyjnych, oczywiście przy zachowaniu bezpieczeństwa załogi. Będziemy zwiększali saldo naszych środków pieniężnych głównie poprzez większą dyscyplinę w zakresie zarządzania kapitałem obrotowym. W związku z tym rekomendujemy zatrzymanie całości zysku netto za rok 2019 i nie wypłacanie dywidendy" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników za 2019 rok.
Cognor Holding odnotował 19,11 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 68,54 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 14,34 mln zł wobec 70,04 mln zł zysku rok wcześniej.
Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 901,6 mln zł w 2019 r.
(ISBnews)