W ramach tych inwestycji w województwie dolnośląskim powstaną nowe odcinki drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o łącznej długości 31 km.

„Dzięki realizacji nowych obwodnic w województwie dolnośląskim zwiększy się przepustowość sieci dróg krajowych, a mieszkańcy miejscowości takich jak Milicz, Międzybórz i Oława odetchną od ruchu tranzytowego, przebiegającego przez ścisłą zabudowę miejską” – powiedział cytowany w komunikacie minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Reklama

Podstawowym celem budowy obwodnic Milicza, Międzyborza i Oławy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego z centrów tych miejscowości.

Obwodnica Oławy o długości 11 km powstanie w ciągu drogi krajowej nr 94. Droga ta jest trasą alternatywną dla autostrady A4. Budowa obwodnicy ma też upłynnić ruch do Oławskiej Podstrefy Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej.

Jak poinformował resort infrastruktury inwestycja znajduje się na wstępnym etapie prac przygotowawczych; Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad prowadzi prace koncepcyjne dla obejścia miejscowości. Inwestycja ma być realizowana w formule Projektuj i Buduj. Ogłoszenie przetargu planowane jest w pierwszym kwartale 2024 r., a realizacja w latach 2026-2029.

W ramach budowy obwodnicy Milicza powstanie nowy odcinek drogi krajowej nr 15, o długości 12 km. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia analiz wariantów przebiegu obwodnicy. „Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium-techniczno-ekonomiczno-terytorialnego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wykonania badania podłoża gruntowego” – podano.

Przetarg na roboty w formule Projektuj i Buduj planowany jest w drugim kwartale 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029.

Obwodnica Międzyborza o długości 8 km powstanie w ciągu drogi krajowej nr 25. Podobnie jak przy obwodnicy Milicza, inwestycja wymagać będzie przeprowadzenia analiz wariantów jej przebiegu. „Proces przygotowawczy będzie obejmował opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie studium-techniczno-ekonomiczno-terytorialnego, elementów koncepcji programowej wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz wykonania badania podłoża gruntowego” – podało ministerstwo.

Przetarg został zaplanowany w trzecim kwartale 2024 r., a realizacja w latach 2027-2029.

W sumie w woj. dolnośląskim w ramach "Programu budowy 100 obwodnic" ma być zrealizowanych siedem inwestycji.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 820 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Koszt realizacji 100 obwodnic został oszacowany na blisko 28 mld zł. Ich budowa będzie finansowana ze środków Krajowego Funduszu Drogowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inwestycje związane z budową nowych obwodnic będą realizowane przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. (PAP)

autorka: Agata Tomczyńska