Akcjonariusze Wawelu zdecydują o wypłacie 30 zł dywidendy na akcję 27 maja


Warszawa, 29.04.2020 (ISBnews) - Akcjonariusze Wawelu zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 27 maja o wypłacie dywidendy w łącznej kwocie 44,99 mln zł, czyli 30 zł na jedną akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.
"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Wawel w Krakowie […] uchwala, że zysk netto spółki za 2019 rok obrotowy w kwocie: 58 610 051,56 zł zostanie przeznaczony na: dywidendę w kwocie : 44 992 650 zł, - kapitał zapasowy w kwocie : 13 617 401,56 zł. Postanawia się, że: a) dywidenda na 1 akcję wynosi : 30 zł brutto b) dniem ustalenia prawa do dywidendy jest dzień: 08.06.2020 r., c) termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień: 16.06.2020 r" - czytamy w projekcie uchwały.
Rok wcześniej akcjonariusze Wawelu zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę kwoty 37,49 mln zł, tj. 25 zł na akcję.
Wawel odnotował 58,61 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 77,26 mln zł zysku rok wcześniej.
Wawel to producent czekolad, batonów, cukierków i bombonierek, notowany na warszawskiej giełdzie od 1998 r.
(ISBnews)