"Od jutra, tj. od 7 maja będzie można składać wnioski o uzyskanie pomocy do przechowywania odtłuszczonego mleka w proszku (OMP), masła, serów, mięsa bydła w wieku ośmiu miesięcy życia i więcej, mięsa baraniego i koziego w wieku poniżej 12 miesiąca życia" - napisano w komunikacie.

"Apeluję o szybkie składanie wniosków. Moje, między innymi, zabiegi w Komisji Europejskiej o podjęcie pilnych działań na rynkach rolnych przyniosły skutek, ale teraz to od samych producentów zależy czy środki na prywatne przechowywanie mleka i mięsa trafią do polskich przedsiębiorców" – podkreślił minister Jan Krzysztof Ardanowski.

Reklama

O uzyskaniu dopłat decyduje kolejność złożenia wniosku. Jeżeli pula środków przeznaczona na dopłaty zostanie wyczerpana, KE zamknie ten mechanizm.

Na podstawie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w związku z zakłóceniemi na rynkach rolnych spowodowanymi pandemią koronawirusa, uruchamianych jest pięć mechanizmów prywatnego przechowywania.

Wniosek o zawarcie umowy na dopłaty do prywatnego przechowywania można składać w formie elektronicznej za pośrednictwem skrytki ePUAP lub wysyłając e-mailem: ePUAP: /KOWR/SkrytkaESP; mailto:kontakt@kowr.gov.pl

lub bezpośrednio w Kancelarii Ogólnej w Centrali KOWR (01-207 Warszawa, ul. Karolkowa 30), a także listownie.

Szczegółowe warunki udziałów w poszczególnych mechanizmach oraz formularze wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej ARiMR: https://www.arimr.gov.pl/rynki-rolne/doplaty-do-prywatnego-przechowywania-odtluszczonego-mleka-w-proszku.html

oraz w zakładkach dedykowanych poszczególnym rynkom na stronie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa: http://www.kowr.gov.pl/interwencja

Dopłaty do prywatnego przechowywania stanowią jeden z elementów działań interwencyjnych na rynkach rolnych w Unii Europejskiej. Czasowe zmagazynowanie nadwyżki towarów, które nie trafią na rynek pozwoli uniknąć destabilizacji cen. Jest to wsparcie dla zakładów przetwórczych, które będą mogły dany towar przetrzymać i wprowadzić go na rynek w lepszym dla określonego sektora czasie.

Mechanizm realizowany jest przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który działa na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. (PAP)