Ryvu Therapeutics chce pozyskać ok. 150 mln zł z emisji akcji


Warszawa, 16.06.2020 (ISBnews) - Ryvu Therapeutics zamierza pozyskać ok. 150 mln zł z emisji maksymalnie 2 384 245 akcji, skierowanej do inwestorów kwalifikowanych z wyłączeniem obowiązku publikacji prospektu. W ramach strategii kluczowych projektów badawczych na lata 2020-2022 spółka chce mieć co najmniej trzy projekty w fazie klinicznej, w tym dwa w II fazie badań klinicznych do końca 2022 r., podało Ryvu.
Spółka zamierza zainwestować do końca 2021 r. ponad 220 mln zł, z czego ok. 190 mln zł zostanie przeznaczone na badania i rozwój nad nowymi terapiami przeciwnowotworowymi. Poza kapitałem pozyskanym od inwestorów, spółka zamierza sfinansować projekty z grantów oraz środków własnych.
Najwięcej uwagi Ryvu Therapeutics poświęci swojemu flagowemu projektowi - SEL120.
"Spółka planuje pozyskać około 150 mln zł z emisji akcji kierowanej do inwestorów kwalifikowanych. Pozyskane środki Ryvu chce przeznaczyć w znacznej części na projekt SEL120, w tym na rozwój związku w nowych wskazaniach terapeutycznych" - czytamy w komunikacie.
Zgodnie ze strategią na lata 2020-2022 Ryvu Therapeutics zamierza ukończyć badanie kliniczne I fazy wiodącego programu SEL120, w ostrej białaczce szpikowej (AML) oraz zespole mielodysplastycznym (MDS) w 2021 r. i wprowadzić go do II fazy badań klinicznych w 2022 r. Spółka rozszerzy rozwój kliniczny związku SEL120 poprzez rozpoczęcie w przyszłym roku nowej I fazy badania klinicznego w wybranych wskazaniach guzów litych.
Ryvu będzie także wspierać rozwój kliniczny II fazy programu SEL24/MEN1703 rozwijanego przez Menarini w AML. Strategia uwzględnia również przeprowadzenie rozwoju przedklinicznego dla dwóch kandydatów na lek - antagonisty A2A/B i agonisty STING oraz wprowadzenie co najmniej jednego spośród nich do I fazy badań klinicznych.
"Spółka zamierza podpisywać umowy partneringowe dla wybranych programów wczesnej fazy ze spółkami biotechnologicznymi lub farmaceutycznymi, zapewniającymi synergistyczne kompetencje i zasoby dla działalności firmy w obszarze odkrywania i rozwoju leków, w tym co najmniej jedną umowę partneringową w 2020 r." - czytamy dalej.
Projekt SEL120 to pierwszy w swojej klasie małocząsteczkowy, selektywny inhibitor kinazy CDK8 i jej blisko spokrewnionej kinazy serynowej CDK19. Mechanizm działania związku SEL120 obejmuje modulację różnorodnych onkogennych szlaków transkrypcyjnych i nie pokrywa się z istniejącymi obecnie terapiami, a co za tym idzie, SEL120 może stanowić unikalny i nowatorski element terapii onkologicznej.
Spółka spodziewa się, że w pierwszej połowie 2021 r. opublikuje cząstkowe dane z badania fazy I, a w drugiej połowie przyszłego roku przedstawi całościowe wyniki. Strategia zakłada wprowadzenie w 2022 r. SEL120 stosowanego w AML i MDS do fazy II badań klinicznych.
Ryvu Therapeutics zamierza również rozszerzyć potencjał projektu SEL120 w nowych obszarach terapeutycznych. W przyszłym roku planuje rozpocząć pierwszy etap badań klinicznych związku SEL120 w leczeniu guzów litych, m.in. raka piersi.
Spółka zakłada również dalsze wsparcie prac partnera Menarini Group, który rozwija projekt SEL24/MEN1703, pierwszy w swojej klasie doustny, dualny inhibitor kinaz PIM/FLT3 u pacjentów z ostrą białaczką szpikową. W marcu tego roku projekt zakończył z sukcesem pierwszą fazę badań klinicznych, w której ustalił dawkę rekomendowaną, która może być podawana w drugiej fazie, na którą otrzymano zgodę FDA. Zakończenie fazy II badania klinicznego przewidziane jest w 2022 r.
Poza projektami klinicznymi Ryvu Therapeutics zamierza rozwijać związki znajdujące się na etapie przedklinicznym, skupiając się na najlepszym w swojej klasie dualnym antagoniście A2A/B oraz małocząsteczkowym, bezpośrednim agoniście ścieżki STING. W tym roku spółka w obu programach rozpocznie badania przedkliniczne prowadzące do tzw. zgłoszenia IND (ang. Investigational New Drug), które służy dopuszczeniu cząsteczki do badań klinicznych. Wejście co najmniej jednego projektu do pierwszej fazy badań klinicznych planowane jest na2022 r., podano także.
W ramach realizacji strategii Ryvu Therapeutics zamierza wzmocnić pozycję w zakresie odkrywania i rozwoju nowych terapii onkologicznych opartych na mechanizmie syntetycznej letalności i regulacji odpowiedzi immunologicznej. Do końca 2022 r. zamierza wprowadzić do badań przedklinicznych lub zaawansowanej charakteryzacji 3 projekty, w tym inhibitor HPK1 z obszaru immunoonkologii oraz inhibitor SMARCA2 z obszaru syntetycznej letalności.
"Na realizację przyjętej strategii spółka planuje przeznaczyć do końca 2021 roku 227,4 mln zł, z czego 33,5 mln zł na rozwój SEL120 w AML/MDS, w tym zakończenie badania fazy I, 34,3 mln zł na rozwój kliniczny SEL120 poprzez rozpoczęcie nowej I fazy badania klinicznego w wybranych wskazaniach guzów litych, 32,3 mln zł na rozwój projektów przedklinicznych, obejmujących rozpoczęcie badania klinicznego dla dwóch programów obszaru immuno-onkologii: antagonisty A2A/B oraz agonisty STING, 75,3 mln zł na rozwój programów fazy odkrycia w obszarach syntetycznej letalności oraz immuno-onkologii, 16,6 mln zł na infrastrukturę Centrum Odkrywania Leków Ryvu oraz nakłady odtworzeniowe z nim związane, zaś 35,5 mln zł na pokrycie kosztów ogólnych i administracyjnych" - czytamy w raporcie.
"Od czasu naszego debiutu na warszawskiej giełdzie w 2014 r. wypracowaliśmy nie tylko znaczący wzrost wartości dla akcjonariuszy, ale przede wszystkim poczyniliśmy istotne kroki w celu realizacji naszej misji, jaką jest odkrywanie i opracowywanie leków, które poprawią życie pacjentów onkologicznych i ich rodzin. Stworzone przez nas dwie cząsteczki trafiły do badań klinicznych, a jedna z nich - SEL24 otrzymała zgodę na wejście do drugiej fazy badań. Stworzyliśmy bogate portfolio projektów na etapie przedklinicznymi w fazie odkrycia. W moim przekonaniu udowodniliśmy, że potrafimy sprawnie pozyskiwać finansowanie grantowe oraz efektywnie zarządzać środkami przeznaczonymi na badania i rozwój. Nadszedł czas kolejnych wyzwań, które mają pozwolić wzmocnić potencjał naszego flagowego projektu SEL120 i przyczynić się do osiągnięcia istotnych kamieni milowych w innych projektach, a także powinny pozwolić na wzrost wartości Ryvu" - powiedział prezes Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.
Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.
(ISBnews)