Właśnie trzyletnią perspektywę stosuje Komisja Nadzoru Finansowego, oceniając wyniki inwestycyjne otwartych funduszy emerytalnych (OFE). A wartość ich jednostek rozrachunkowych, na które przeliczane są emerytalne składki Polaków, od końca marca 2006 r. do końca marca 2008 r. przeciętnie zmniejszyła się o 2,5 proc.

To pierwszy taki przypadek w historii działających od 1999 r. funduszy. Jak podkreślają zarządzający ich aktywami, to skutek trwającej od połowy 2007 r. giełdowej dekoniunktury. Przez ostatnie trzy lata najmniej straciły fundusze Allianz, Generali i Pekao. Najwięcej – OFE Warta oraz najwięksi gracze na rynku, czyli Commercial Union i ING.

Dużo lepiej wypadają wyniki OFE, gdy pod uwagę weźmie się np. ostatnie cztery lata. Z kolei od początku działania funduszy, czyli od 1999 r., do marca tego roku średni zysk z inwestycji OFE przekracza 100 proc.

Więcej w „Rzeczpospolitej”