"(…) Działka nabywana jest przez Kupującego z przeznaczeniem pod budowę placówek oświaty w rejonie Wilanowa Zachodniego. Kupujący zamierza na terenie Działki wybudować kompleks oświatowy, zaspakajający pilne potrzeby mieszkańców wszystkich osiedli zlokalizowanych na Polach Wilanowskich" - czytamy w komunikacie.

Zarząd spółki podkreślił, ze transakcja ma niekomercyjny charakter, a zbudowany przez kupującego nowoczesny kompleks oświatowy istotnie zwiększy atrakcyjność inwestycyjną pozostałych gruntów posiadanych przez spółkę na terenie Wilanowa.

"Cena sprzedaży działki wynosi 33,8 mln zł netto, tj. 41,3 mln zł brutto, która to kwota zostanie zapłacona spółce w terminie do 13.05.2009 r." - czytamy dalej.

Polnord podał, że wszystkie księgowe operacje wynikowe, związane z zawarciem umowy, spółka odniosła w wynik finansowy netto za 2008 r.

Wcześniej w środę Polnord poinformował, że miał po audycie 79,26 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2008 roku wobec 28,02 mln zł zysku rok wcześniej.