Z przygotowanego przez Dziennik Gazetę Prawną zestawienia sporządzonego na podstawie dostępnych nam prognoz zysków sporządzonych przez analityków wynika, że 38 polskich giełdowych spółek, czyli 55 proc. analizowanych, będzie miało w tym roku lepszy wynik netto niż w 2008 roku. – Łączne papierowe zyski rzeczywiście mogą być podobne do ubiegłorocznych, ale realne zyski, czyli po wyłączeniu zdarzeń jednorazowych, będą niższe – mówi Sobiesław Pająk, szef analityków IDMSA.

Jednorazowe zyski

W części przypadków oczekiwana poprawa wyniku to efekt tegorocznych lub ubiegłorocznych zdarzeń jednorazowych. W 2008 roku na wyniki części spółek negatywny wpływ miały opcje walutowe. Z kolei krajowe firmy naftowe poniosły olbrzymie straty spowodowane zasadami wyceny rezerw ropy. W tym roku rosnące ceny ropy powodują, że wycena rezerw pozytywnie wpływa na wynik.

Analitycy oczekują, że tegoroczne zyski banków – z wyjątkiem ING BSK – będą słabsze od osiągniętych w 2008 roku. Spadek łącznego zysku uwzględnionych w naszym zestawieniu dziewięciu banków szacowany jest na ponad 38 proc., do 6,6 mld zł. Zmniejszą się zyski firm telekomunikacyjnych (o 45 proc.), głównie przez oczekiwany znaczny spadek zysku Telekomunikacji Polskiej. Wyraźnie słabiej niż przed rokiem wypadną firmy IT (duża strata Sygnity) oraz spółki chemiczne (duża strata Polic). Z naszego zestawienia wynika, że wzrosną zyski szeroko pojętych branż handlowej oraz budowlanej. Analitycy przewidują, że zyski pokażą rafinerie.

W części prognoz, których użyliśmy do wyliczania średnich, nie są uwzględnione gorsze od oczekiwanych wyniki spółek za III kwartał, a także zdarzenia jednorazowe, które zapowiedziały zarządy firm w czasie ostatnich spotkań z analitykami.

Na przykład zarząd KGHM ujawnił – jak informują analitycy KBC Securities – że jeszcze w tym roku zamierza stworzyć dodatkowe rezerwy na przeszacowanie wartości aktywów. Według prezesa mogą one osiągnąć nawet 200 mln zł i są uwzględnione w ostatniej prognozie zarządu, która zakłada zysk netto w wysokości 2,25 mld zł. Gdyby uwzględnić te rezerwy, oczekiwany zysk netto KGHM powinien być odpowiednio niższy niż prognozowane aktualnie przez analityków 2,37 mld zł.

Rezerwa na odszkodowanie

Nie można wykluczyć, że przed końcem roku rezerwy utworzy Telekomunikacja Polska. Mogą się one wiązać z ewentualnym niekorzystnym dla spółki rozstrzygnięciem przez Trybunał Arbitrażowy wieloletniego sporu z duńską firmą DPTG. Duńczycy domagają się 5 mld koron duńskich odszkodowania (2,75 mld zł).

Po pozytywnej stronie nieuwzględnionych w części prognoz zdarzeń są m.in. lepsze od spodziewanych wyniki Asseco Poland. Dobrymi wynikami zaskoczyły też m.in. banki BZ WBK, Getin i PKO, a także Bogdanka i Polnord.

Zysk netto spółek giełdowych w 2009 roku w mln zł / DGP