Nowoczesne biurowce, przestrzenie handlowo-usługowe, muzeum, parking podziemny na 700 aut i automatyczny podziemny garaż dla rowerów – tak ma wyglądać teren dawnej fabryki Norblina w 2015 r., a przynajmniej tak widzi go inwestor – spółka Art Norblin z grupy Capital Park.

Centrum życia

– Art Norblin stanie się unikalnym miejscem na mapie Warszawy. Będzie to projekt urbanistyczny z przestrzenią publiczną, w pełni zintegrowany z miastem. Dostępność komunikacyjna zapewniona zostanie m.in. poprzez poszerzenie ul. Prostej, nowo projektowaną ulicę łączącą Prostą z Łucką oraz II linię metra. Zamknięte dotychczas 2 ha terenu staną się centrum życia tej części stolicy – przekonuje Kinga Nowakowska, dyrektor generalny Art Norblin.

>>> Czytaj też: Warszawa: fabryka Norblina będzie odnowiona i otwarta dla mieszkańców

Reklama
Na terenie dawnej fabryki Norblina powstanie ponad 61 tys. mkw powierzchni użytkowej, w tym około 22 tys. mkw powierzchni usługowo-handlowo-kulturalnej zlokalizowanej na poziomach -1, 0 oraz +1. W obiekcie znajdzie się również 39 tys. mkw powierzchni biurowej na poziomach od +2 do +8. Parking będzie zlokalizowany na trzech kondygnacjach podziemnych.
To wszystko na terenie, na którym aż roi się od zabytków, i to zarówno budynków, jak i maszyn. Z tych ostatnich ponad 40 wpisanych jest do rejestru. Całości schedy po dawnych zakładach wyrobów metalowych dopełnia też kilka hal, które zabytkami nie są. One trafią pod kilof już niedługo. Na wiosnę inwestor zamierza rozpocząć wyburzanie tych budynków. Znajdują się one głównie w północno-wschodniej części Norblina.

Było nad czym myśleć

– Projekt stanowi dla nas największe wyzwanie, z jakim zetknęliśmy się do tej pory. Wyzwanie w każdym aspekcie projektowanych rozwiązań, m.in. poprzez umożliwienie realizacji fragmentu części podziemnej. Budynki zabytkowe muszą być przekształcone lub przemieszczone z zastosowaniem technologii użytych dotychczas w kilku najbardziej spektakularnych przedsięwzięciach w historii polskiego budownictwa – mówi Igor Galas z PRC Architekci, która odpowiada za projekt rewitalizacji Norblina.
Koncepcja ta zakłada zachowanie 11 budynków oraz 44 kompleksów maszyn wpisanych do rejestru zabytków. Elementy te po renowacji będą wkomponowane w przyszły projekt. Nowa zabudowa, wycofana od strony ul. Prostej, powstanie nad zabytkowymi budynkami, tworząc tym samym otwartą przestrzeń skupioną wokół brukowanej głównej uliczki, przy której znajdą się zabytkowe budynki, pasaże (w tym jeden przykryty szklanym dachem), kawiarenki i butiki oraz odnowione maszyny. Te ostatnie będą częścią Otwartego Muzeum Dawnej Fabryki Norblina. Najbardziej reprezentatywne ciągi technologiczne dawnej walcowni zostaną odtworzone i udostępnione publiczności w postaci maszyn skupionych w logiczną całość; staną się częścią ogólnodostępnej przestrzeni.