II kwartał przyniósł jednak zahamowanie tendencji wzrostowej. Przeciętna cena była wyższa niż trzy miesiące wcześniej o 0,9 proc. W I kwartale zwyżka przekroczyła 20 proc.
Według Kuby Karlińskiego z Wealth Solutions – Inwestycje Ziemskie po wzroście z początku roku część inwestorów mogła się wstrzymać z decyzjami o zakupach. Poza tym taniej można kupić ziemię od Agencji Nieruchomości Rolnych. Tam ziemię może kupić każdy, ale preferowani są rolnicy powiększający gospodarstwa.
Specjaliści tłumaczą zahamowanie wzrostów również tym, że duża część zakupów pod uprawy dokonywana jest w I kwartale, tak aby zdążyć z wiosennymi zasiewami. I spodziewają się, że wyhamowanie zwyżek jest tymczasowe.
W najbliższych latach ceny ziemi rolnej w Polsce będą nadal rosły. Przyczyni się do tego m.in. oczekiwanie na otwarcie rynku ziemi dla cudzoziemców w 2016 r.
Reklama
Radosław Brodaczewski, doradca do spraw nieruchomości w Lion’s House, przewiduje, że do 2016 r. średnioroczny wzrost cen ziemi rolnej w Polsce będzie przekraczał 12 proc.