Enea 

Akcjonariuszy Enea zdecydują o przeznaczeniu 207,48 mln zł z zysku za 2014 rok na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 0,47 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na dzień 30 czerwca. >>>> 

CCC 

Akcjonariusze CCC zdecydują o przeznaczeniu kwoty 115,2 mln zł z zysku jednostkowego netto za rok 2014 na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 3 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 24 czerwca. >>>>  

PEManagers 

Private Equity Managers rekomenduje wypłatę kwoty 36,808 mln na wypłatę dywidendy, co daje 12,04 zł na akcję, podała spółka. >>>>  

Vantage Development   

Akcjonariusze Vantage Development zdecydowali przeznaczyć zysk netto spółki w wysokości 4,77 mln zł na kapitał zapasowy, co oznacza niewypłacanie dywidendy, wynika z uchwał walnego zgromadzenia. 

LC Corp  

LC Corp Invest XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 spółka komandytowa zawarła z Polskim Holdingiem Obronnym (PHO) przedwstępną umowę, według której nabędzie prawo użytkowania wieczystego niezabudowanych nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Sowińskiego i Człuchowskiej, o łącznej powierzchni 46,98 tys. m2 za cenę netto 76,205 mln zł powiększoną o podatek VAT (17,53 mln zł), podał LC Corp. "Spółka została wyłoniona jako nabywca nieruchomości w wyniku przetargu ustnego w drodze publicznej licytacji na zbycie nieruchomości zorganizowanego przez Polski Holding Obronny (…). Strony ustaliły, że warunkowa umowa sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zostanie zawarta m.in. po przedłożeniu przez sprzedającego bezwarunkowych zgód wierzycieli hipotecznych w przedmiocie wykreślenia hipotek obciążających nieruchomości" - czytamy w komunikacie.

LPP 

LPP uzgodnił z Gothals Limited, cypryjską spółką zależną, która dysponuje znakami towarowymi grupy, wspólny plan połączenia transgranicznego, podało LPP. Celem długookresowym połączenia jest wewnętrzna restrukturyzacja funkcjonalna oraz majątkowa, a także uproszczenie struktury kapitałowej grupy LPP skutkujące optymalizacją kosztów. >>>>  

ZA Puławy 

Rada nadzorcza Grupy Azoty Zakładów Azotowych Puławy wyraziła zgodę na realizację inwestycji polegających na modernizacji istniejącej i budowie nowej instalacji kwasu azotowego oraz budowie bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe, podała spółka. "Inwestycja dotycząca kwasu azotowego obejmuje: budowę nowej V linii kwasu azotowego, budowę nowej IV linii neutralizacji kwasu azotowego, przeprowadzenie modernizacji istniejących czterech linii kwasu azotowego" - czytamy w komunikacie. Planowany budżet tego zadania inwestycyjnego to 695 mln zł, a jego realizacja planowana jest do 2021 r. "Decyzja o budowie bloku gazowo-parowego klasy 400 MWe jest kontynuacją, w nowej formule, projektu Elektrownia Puławy (...). Realizacja w/w inwestycji wynika z potrzeby zapewnienia niezawodności dostaw mediów: ciepła i energii elektrycznej w sytuacji konieczności poniesienia wysokich nakładów na modernizację elektrociepłowni oraz zwiększonego zapotrzebowania spółki na media" - podano także. Zadanie będzie realizowane przy współudziale spółki celowej - Elektrownia Puławy. Planowany budżet to 1,125 mln zł, a przewidywany termin zakończenia to 2019 r.

ZM Henryk Kania

Akcjonariusze Zakładów Mięsnych Henryk Kania zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2014 r, wynika z podjętych uchwał. "Zwyczajne walne zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 31 773 000,00 zł zostaje przeznaczony w całości na kapitał zapasowy" - czytamy w komunikacie. 

Rank Progress 

Postanowienie Sądu Rejonowego w Legnicy o oddaleniu wniosku Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego Fabimex o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Rank Progress - Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz S.K.A. uległo uprawomocnieniu, podał Rank Progress. W maju ub.r. PPUH Famibex złożyło w sądzie w Legnicy wniosek o ogłoszenie upadłości spółki zależnej Rank Progress - Progress XXI Sp. z o.o. Grudziądz Sp. k-a. Rank Progress podał wtedy, że uważa wniosek za bezzasadny.

Mostostal Zabrze 

Mostostal Zabrze spodziewa się satysfakcjonującego poziomu przychodów w tym roku, choć nie uda się raczej powtórzyć wyniku sprzedaży osiągniętego w 2014 r. Kolejne lata powinny być bardzo dobre, poinformował wiceprezes spółki Dariusz Pietyszuk. >>>>  

Mostostal Zabrze podtrzymuje plany wypłacania dywidendy w związku ze spodziewanym napływem środków do spółki, poinformował wiceprezes Dariusz Pietyszuk. >>>>  

Tell  

Zarząd Tell proponuje wypłatę dywidendy wysokości 0,6 zł na akcję z zysku za 2014 r., podała spółka. >>>>   

IMC   

IMC zakończyła wiosenną kampanię siewną przy dobrych warunkach pogodowych i optymalnych terminach. W tym sezonie spółka zwiększyła m.in. powierzchnię upraw słonecznika (o 32% r/r, do 18-proc. udziału w całym areale), w przypadku którego spodziewa się wzrostu cen, poinformował prezes Alex Lissitsa. "Dzięki dobrym warunkom pogodowym i dobremu przygotowaniu IMC przeprowadziliśmy wiosenną kampanię siewną w optymalnych terminach. Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej w Ukrainie, IMC tradycyjnie zachowywała wysokie technologiczne standardy, wykorzystując wysokiej jakości nasiona, nawozy i środki ochrony roślin. Podobnie jak w poprzednich latach, na podstawie prognoz rynkowych wprowadziliśmy korekty w strukturze zasiewów. W szczególności w tym sezonie prognozujemy obniżenie produkcji słonecznika na Ukrainie i w konsekwencji wzrost cen na tę uprawę. W związku z tym zwiększyliśmy powierzchnię upraw słonecznika" - powiedział Lissitsa, cytowany w komunikacie.

Orange Polska

Orange Polska, w partnerstwie z home.pl, rozpoczął oferowanie rozwiązań chmurowych do rozwijania działalności w internecie, podał operator. "Oprócz pakietów hostingowych i domen, w ofercie dostępne są również: sklepy internetowe, kreator stron www, wirtualne biuro - Office 365, a także bezpieczne certyfikaty SSL oraz serwery VPS" – czytamy w komunikacie.

PKP, PKP Energetyka  

PKP spodziewa się zamknięcia transakcji sprzedaży spółki PKP Energetyka w III kw. 2015 r., podała spółka. >>>>  

Tauron, PKP Energetyka 

Tauron Polska Energia zdecydował, że złoży wiążącą ofertę na zakup spółki PKP Energetyka, poinformował prezes Taurona Dariusz Lubera. >>>>  

Tauron Polska Energia nie potrafi jeszcze określić, kiedy zakończy się proces przejmowania aktywów KWK Brzeszcze, ale podtrzymuje, że nie planuje zakupu kolejnych kopalń, poinformował prezes Taurona Dariusz Lubera.>>>> 

Orange 

Integrated Solutions (IS) - integrator ICT należący do Orange Polska - wygrał przetarg na realizację systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych, podała spółka. Wartość projektu to ponad 27 mln zł. "W ramach umowy firma dostarczy i zamontuje 2139 zestawów złożonych z tablic interaktywnych, komputerów, projektorów, oprogramowania, głośników i elementów sterujących. Rozwiązania trafią do 539 publicznych i niepublicznych szkół podstawowych, zlokalizowanych na terenie całego województwa" - czytamy w komunikacie.

PZU  

Akcjonariusze PZU SA zdecydują o splicie akcji w stosunku 1:10 oraz o wypłacie dywidendy w wysokości 2,59 mld zł z zysku za 2014 r., tj. 30 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zaplanowane na 30 czerwca. >>>>  

Adiuvo Investment 

Adiuvo Investment zadebiutuje w środę, 27 maja 2015 r., na rynku NewConnect, podała giełda. Kurs odniesienia to 17,21 zł. Wartość spółki liczona według kursu odniesienia wynosi 138,89 mln zł, a wartość instrumentów wprowadzanych – 43,73 mln zł. Spółka zajmuje się selekcją, rozwojem, finansowaniem i komercjalizacją innowacyjnych projektów biomedycznych na rynku międzynarodowym.

Global Cosmed 

Akcjonariusze Global Cosmed zdecydują o przeznaczeniu 3,55 mln zł na dywidendę, co daje wypłatę w wysokości 0,1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zwołane na 25 czerwca. >>>>  

Cineworld  

Cineworld - operator m.in. sieci Cinema City, którego wiodącym akcjonariuszem jest notowany na GPW Global City Holdings - zawarł umowy na otwarcie do końca 2015 roku kolejnych 8 kin w Wielkiej Brytanii (na 64 ekrany, z czego 8 ekranów będzie otwarte w dwóch nowych kinach Picturehouse) oraz 8 kin w Europie Środkowej i Wschodniej oraz w Izraelu (79 ekranów), podała spółka. Wyniki całoroczne mają być "zgodne z oczekiwaniami rynku". "W okresie pierwszych 19 tygodni otworzyliśmy dwa kina Cineworld w Wielkiej Brytanii ( Swindon i Broughton łącznie z 17 ekranami) oraz jedno kino Picturehouse w East Dulwich, z trzema ekranami. W Europie Środkowej I Wschodniej oraz w Izraelu otworzyliśmy nowe 14-ekranowe kino w Bukareszcie w Rumunii oraz rozbudowaliśmy o 4 ekrany istniejące kino Letnany w Czechach. Obecnie mamy umowy na otwarcie do końca 2015 roku kolejnych 8 kin w Wielkiej Brytanii (64 ekrany, z których 8 ekranów będzie otwarte w dwóch nowych kinach Picturehouse) oraz 8 kin w Europie Środkowej i Wschodnie oraz w Izraelu (79 ekranów)" - czytamy w komunikacie.

Aplisens  

Akcjonariusze Aplisens zdecydowali o przeznaczeniu 3,89 mln zł na dywidendę za 2014 r., co da wypłatę w wysokości 0,3 zł na jedną akcję, podała spółka. >>>>