Wniosek wpłynął 2 czerwca br., sprawa jest w toku, podano na stronie internetowej UOKiK.

"Planowana koncentracja polegać będzie na utworzeniu przez ARP i JSW Koks wspólnego przedsiębiorcy z siedzibą w Radlinie w formie spółki kapitałowej realizującej wspólny projekt inwestycyjny w obszarze energetyki przemysłowej, tj. polegający na budowie i późniejszej komercyjnej eksploatacji elektrociepłowni" - czytamy w komunikacie.

Na początku kwietnia ARP i JSW Koks podpisały list intencyjny w sprawie budowy elektrociepłowni w miejscowości Radlin. Wartość inwestycji wyniesie ok. 185 mln zł.

ARP jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa, która zarządza specjalnymi strefami ekonomicznymi, portfelem kapitałowym w swoich spółkach portfelowych, wspomaga restrukturyzację przedsiębiorstw, prowadzi działania dotyczące wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw oraz wspierające innowacyjność.

JSW Koks należy do grupy kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Przedmiotem działalności JSW Koks jest wytwarzanie i sprzedaż oraz przetwarzanie koksu i związana z tym produkcja i sprzedaż produktów węglopochodnych.