"Największy udział w backlogu kontraktów usługowych mają usługi dla sektorów bankowego, energetycznego, telekomunikacyjnego i administracji publicznej" - czytamy w raporcie półrocznym.

Infovide-Matrix to dostawca usług doradczych i rozwiązań IT. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.