Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System, Polskie LNG oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) rozpoczną 7 stycznia 2016 r. testy odbioru gazu ziemnego z terminalu LNG w Świnoujściu do krajowego systemu przesyłowego.

"Na podstawie umowy podpisanej pomiędzy Polskim LNG S.A. a PGNiG SA gaz ziemny zakupiony do rozruchuterminalu LNG będzie wprowadzony do systemu przesyłowego przez PGNiG SA. Parametry gazu LNG, który został dostarczony do terminalu LNG w Świnoujściu i po regazyfikacji zostanie wprowadzony do systemu przesyłowego to: Metan- 93,02%, Etan - 6,32%, Propan - 0,1%, Azot - 0,56%" - czytamy w komunikacie PGNiG.

Gaz dostarczany do systemu przesyłowego podczas rozruchu terminalu LNG będzie spełniał wymogi zapisane w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej Gaz-System S.A., w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dn.02.07.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz.U.2014.1059 tekst jednolity), oraz będzie zgodny z Polską Normą PN-C-04752:2011, podano także.

Terminal LNG w Świnoujściu umożliwi odbiór gazu ziemnego drogą morską praktycznie z dowolnego kierunku na świecie. Początkowa zdolność regazyfikacyjna wyniesie 5 mld m3 i odpowiadać będzie ok. jednej trzeciej polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Analizowana jest możliwość rozbudowy mocy terminalu o połowę - do 7,5 mld m3 rocznie, co stanowi połowę rocznego zapotrzebowania na gaz w Polsce. Świnoujski terminal będzie jedyną tej wielkości instalacją w Europie Środkowo-Wschodniej.

>>> Czytaj też: Czy jest plan dla polskiej energetyki? Oto zarys strategii rządu