"Oczekuje się, że do sfinalizowania transakcji dojdzie w 2016 roku"  - czytamy w komunikacie.

UniCredit ma przekazać swoją ekspozycję w USB na rzecz ABH w zamian za akcje nowej emisji holdingu, stanowiące 9,9% kapitału ABH po jego podwyższeniu.

"Umowy zakładają zabezpieczenia dla obu stron, w tym możliwość wyznaczenia przez UCG jednego członka rady ABHH oraz przeprowadzenie IPO ABHH. Ponadto strony uzgodniły opcję put/ call dotyczącą udziałów UCH w ABHH po 5. rocznicy zamknięcia transakcji" - czytamy dalej.

Podpisanie umowy będzie miało skutek w postaci nadzwyczajnego obciążenia rachunku zysków i strat UniCredit za IV kw. 2015 r. w wysokości ok. 200 mln euro, natomiast w momencie zamknięcia transakcji skumulowane skutki walutowe będą wynosić ok. minus 652 mln euro (na 30 września 2015 r.), podano także w komunikacie.

UniCredit podał, że sprzedaż ukraińskiego aktywa będzie miała neutralny wpływ na wskaźnik CET 1.

W grudniowym wywiadzie dla ISBnews prezes UniCredit Federico Ghizzoni mówił, że poza bankiem na Ukrainie Grupa nie planuje sprzedaży innych aktywów w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Celem Grupy jest rozwój w pozostałych krajach regionu oraz Europie Zachodniej.

UniCredit jest jedną z największych grup bankowych w Europie, działającą w 50 krajach na świecie, w tym w 17 europejskich (Austria, Azerbejdżan, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Ukraina, Węgry i Włochy). Posiada obecnie 8,1 tys. placówek i zatrudnia ok. 146 tys. pracowników. UniCredit  jest notowany na warszawskiej giełdzie od 2007 roku. Grupa jest inwestorem strategicznym Banku Pekao od 1999 roku.