"Zarząd Grupy Żywiec S.A. po uzyskaniu akceptacji rady nadzorczej, na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki, przedstawi propozycję podziału zysku za rok obrotowy 2015 w wysokości 280.335.397,59 złotych, w sposób następujący:

1. przeznaczyć cały fundusz rezerwowy w kwocie 86.805.879,32 złote oraz część zysku za rok 2015 w wysokości 272.690.915,68 złotych na wypłatę dywidendy za rok 2015 w łącznej wysokości 35,00 złotych za jedną akcję" – czytamy w komunikacie.

W związku z tym, że Grupa Żywiec wypłaciła we wrześniu 2015 r. zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za 2015 r. w kwocie 12 zł na akcję, do wypłaty akcjonariuszom pozostanie kwota 236,24 mln zł, tj. 23 złotych na akcję.

Pozostałą część zysku za 2015 r. w wysokości 7,64 mln zł zarząd proponuje przeznaczyć na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych, podano także.

>>> Czytaj też: Grupa Żywiec sprzedała 80 proc. Distribev za 96 mln zł

Reklama

Grupa Żywiec odnotowała 298,13 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 159,37 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w okresie 2015 r. wyniósł 280,34 mln zł wobec 159,77 mln zł zysku rok wcześniej.

W ub.r. akcjonariusze Grupy Żywiec ustalili wysokość dywidendy na 25 zł na akcję.

Grupy Żywiec w 2015 roku sprzedała 11,612 mln hektolitrów piwa - o 9,6% więcej r/r, warzonego w pięciu browarach, tj. w Warce, Elblągu, Leżajsku oraz w Żywcu i w Cieszynie. Spółka jest notowana na GPW od 1991 r.