Warszawa, 20.04.2016 (ISBnews) - Akcjonariusze Fabryk Mebli Forte zdecydują o przeznaczenie na dywidendę 23,9 mln zł z zysku za 2015 r., co da wypłatę w wysokości 1 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zwołane na 17 maja.

"Zwyczajne walne zgromadzenie […] postanawia zysk netto osiągnięty w roku obrotowym 2015 w

wysokości 77 936 223,92 zł podzielić w następujący sposób:

a) kwotę w wysokości 23 901 084 zł przeznaczyć na dywidendę,

b) kwotę w wysokości 54 035 139,92 zł przeznaczyć na kapitał rezerwowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Wysokość dywidendy przypadająca na akcję to 1 zł. Na dzień ustalenia prawa do dywidendy zaproponowano 25 maja, a na dzień wypłaty dywidendy - 13 czerwca 2016 r.

W ub.r. akcjonariusze spółki zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 47,5 mln zł, tj. 2 zł na akcję, z zysku za 2014 r.

Fabryki Mebli Forte odnotowały 84,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2015 r. wobec 75,17 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2015 r. wyniósł 77,94 mln zł wobec 74,61 mln zł zysku rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte są czołowym polskim producentem i eksporterem mebli, posiadającym cztery zakłady produkcyjne w Polsce oraz szereg spółek o profilu handlowym w kraju i za granicą. Spółka założona przez Macieja Formanowicza rozpoczęła działalność produkcyjną w 1992 r. Od 1996 roku jest notowana na GPW.

(ISBnews)