ATM 

ATM odnotowało 2,39 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 0,22 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>>  

X- Trade Brokers 

X- Trade Brokers odnotowało 4,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 50,94 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

4fun Media 

Screen Network - spółka zależna 4fun Media - prognozuje osiągnięcie do końca bieżącego roku przychodów ze sprzedaży na poziomie 10,4 mln zł i EBITDA na poziomie 1,3 mln zł, podało 4Fun Media. >>>> 

4fun Media odnotowała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,2 tys. zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.  >>>> 

Farmacol 

Farmacol odnotował 21,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 22,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Voxel 

Voxel odnotował 2,01 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 3,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Qumak 

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) wybrała ofertę konsorcjum Qumak i Matic wartą nieco ponad 2 mln zł jako najkorzystniejszą w przetargu na wykonawcę nowego systemu informacji drogowej, Krajowego Punktu Dostępowego do informacji o warunkach ruchu (KPD), podała Dyrekcja. Uruchomienie usługi planowane jest na jesień 2017 r. >>>>  

Getin Noble Bank 

Getin Noble Bank (GNB) oczekuje dalszej poprawy dochodów powtarzalnych w IV kwartale br., w tym wzrost wyniku odsetkowego i prowizyjnego, i chce powrócić do zyskowności w 2017 roku, poinformował prezes Krzysztof Rosiński. >>>>  

Getin Noble Bank odnotował 26,55 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 40,98 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank. >>>> 

Inpro 

Inpro odnotowało 4,28 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 8,29 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Inpro planuje wprowadzanie do sprzedaży 289 mieszkań w IV kwartale br., poinformowała spółka. Od stycznia do września br. Grupa Kapitałowa przekazała łącznie 231 lokali mieszkalnych. >>>> 

Pelion 

Pelion odnotował 2,03 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,75 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Magellan 

Magellan odnotował 9,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 11,56 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Artifex Mundi 

W pierwotnej ofercie publicznej Artifex Mundi inwestorom przydzielono wszystkie 4 418 000 oferowanych akcji po cenie 22,5 zł, podała spółka. Redukcja w zapisach inwestorów indywidualnych nie wystąpiła >>>> 

Kino Polska TV 

Kino Polska TV odnotowało 3,42 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 4,8 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Dekpol 

Dekpol odnotował 5,41 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 5,59 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Selena FM 

Selena FM odnotowała 16,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 17,7 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Bank Handlowy 

Bank Handlowy odnotował 144,92 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 140,9 mln zł zysku rok wcześniej, podał bank w raporcie. >>>> 

Bank Handlowy, którego zwrot z kapitałów wyniósł 11,8% w III kwartale, chce utrzymać ten wskaźnik na poziomie dwucyfrowym w bieżącym i 2017 roku, jeśli nie zwiększą się regulacyjne wymogi kapitałowe i nie zmaterializują się kolejne upadłości banków spółdzielczych, poinformował prezes Sławomir Sikora. >>>> 

Trakcja  

Portfel zamówień Trakcji wynosił 1 334 mln zł na koniec września br., podała spółka. Rok wcześniej backlog grupy wynosił 1 266 mln zł. >>>> 

Trakcja odnotowała 28,08 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 19,79 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Wittchen

Wittchen odnotował 2,78 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 6,5 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Groclin 

Groclin odnotował 1,3 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 61,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Marvipol   

Projekt 09 – spółka zależna Marvipolu – zawarł umowę przedwstępną nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o powierzchni 0,6 ha w dzielnicy Wola w Warszawie za 14,35 mln euro, podała spółka. >>>> 

Vistal Gdynia 

Vistal Gdynia odnotował 1,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,34 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Portfel zamówień Vistalu Gdynia wzrósł o 71,7% r/r do 462,2 mln zł na koniec III kw. br., poinformował wiceprezes Robert Ruszkowski. Ponadto spółka negocjuje kontrakty o wartości 358,1 mln zł. >>>> 

Milkiland 

Milkiland odnotował 24,74 mln euro skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. 2016 r. wobec 37,82 mln euro straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

BBI Development 

Centrum Praskie Koneser (CPK) - spółka celowa z grupy BBI Development, powołana do realizacji tzw. Kwartału Centralnego, czyli części biurowo-handlowej projektu zlokalizowanego przy ulicy Ząbkowskiej w Warszawie - zawarła z Bankiem Pekao umowę kredytu dotyczącą finansowania Kwartału Centralnego, podała spółka. Ponadto CPK zawarła z Hochtief umowę o generalne wykonawstwo części nowych budynków w ramach projektu oraz ustaliło zakres finansowania projektu z partnerem - Liebrecht & Wood. >>>> 

FM Forte 

Fabryki Mebli Forte odnotowały 28,33 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 23,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

CDRL 

CDRL - właściciel marki Cocodrillo - odnotował 2,58 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 3,81 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

UniCredit 

UniCredit potwierdził otrzymanie ofert na Pioneer Investments i poinformował, jest w negocjacjach z potencjalnymi nabywcami. >>>> 

Auxilia

Zysk netto Grupy Auxilia w I-III kwartale 2016 r. wyniósł 364 tys. zł wobec 999 tys. zł rok wcześniej, poinformowała spółka. Wynik EBITDA sięgnął 999 tys. zł wobec 1 484 tys. zł rok wcześniej, a przychody wyniosły 7 152 tys. zł, czyli o 15% więcej w stosunku do poprzedniego roku, podano również. >>>>  

Protektor 

Protektor odnotował 0,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Vigo System 

Vigo System odnotowało 2,74 mln zł jednostkowego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 3,65 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Mercator Medical 

Mercator Medical odnotował 4,93 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 2,49 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Immofinanz  

Immofinanz kupił 8 nowych lokalizacji na Słowacji i Węgrzech, poinformowała spółka. Cena nabycia tych nieruchomości wynosi ok. 79 mln euro, podano również. >>>> 

Atlas Estates 

Atlas Estates odnotował 2,51 mln euro skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,37 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Boryszew 

Boryszew chce podejmować działania w kierunku dalszego wzrostu rentowności w obszarze motoryzacji, poinformował prezes Jarosław Michniuk. >>>> 

Boryszew chce przyspieszyć proces integracji grupy kapitałowej i dokonać optymalizacji jej struktury. Zamierza inwestować w najbardziej perspektywiczne spółki i weźmie pod uwagę dezinwestycje w przypadku części podmiotów lub produktów, poinformował prezes Jarosław Michniuk. >>>> 

Enea

Enea wygrała przetarg na sprzedaż łącznie ponad 262 GWh energii elektrycznej dla 61 podmiotów z Poznania i okolic, zrzeszonych w Stowarzyszeniu Metropolia Poznań,podała spółka. Wartość umowy to ponad 67,6 mln zł. >>>>  

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC wypracowała 0,42 mln zł jednostkowego zysku netto po trzech kwartałach br., co stanowi wzrost o 30% r/r. Spółka w III kwartale pozyskała 330 zleceń windykacyjnych o wartości blisko 10 mln zł, a wartość przychodu z tytułu obrotu wierzytelnościami wzrosła o 880% r/r. W ocenie zarządu, uzyskane wyniki, jak również prowadzone działania, pozwalają realnie myśleć o osiągnięciu założonych prognoz finansowych w bieżącym roku, poinformował prezes Remigiusz Brzeziński. >>>> 

Pharmena 

Pharmena odnotowała 33 tys. zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 88 tys. zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Arena.pl 

Arena.pl ocenia, że ma szanse, aby zagospodarować 3-5% polskiego rynku e-commerce w perspektywie kilkunastu miesięcy, wynika z komunikatu spółki. >>>>  

Tauron Polska Energia  

Rada nadzorcza Tauron Polska Energia odwołała dotychczasowego prezesa zarządu Remigiusza Nowakowskiego i powołała nowego - Filipa Grzegorczyka, podała spółka. >>>>    

Solar Company 

Solar Company odnotowało 1,13 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 0,94 mln zł straty rok wcześniej, podała spółka w raporcie.>>>> 

OEX 

OEX złożył do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wniosek w sprawie przejęcia kontroli nad spółką ArchiDoc z siedzibą w Chorzowie, podał Urząd. >>>>