"Biorąc pod uwagę wyniki minionego kwartału oraz informacje na temat bieżących projektów i tych przewidzianych jeszcze na czwarty kwartał 2016 r., spółka spodziewa się, że skonsolidowane wyniki finansowe za rok 2016 będą znacząco niższe od wyników roku 2015" – czytamy w komunikacie.

Spółka skupia się na tym, by na koniec roku wypracować dodatni wynik operacyjny.

"Będziemy dążyć do tego, aby wypracować dodatni skonsolidowany roczny wynik na działalności operacyjnej. Jednak jest to w znaczącym stopniu uzależnione od rozpoczęcia przez naszą spółkę Fabrity realizacji kontraktu z Frontex, który został podpisany we wrześniu. Równolegle, podjęliśmy działania, których celem jest zmniejszenie bazy kosztów stałych w kolejnych kwartałach i poprawę wyników w roku 2017" – powiedział prezes Tomasz Tomczyk, cytowany w komunikacie.

W okresie I-III kw. 2016 r. K2 Internet miał 1,31 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 63,6 mln zł w porównaniu z 61,81 mln zł rok wcześniej.

Grupa K2 Internet działa w obszarach marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku.

(ISBnews)