Globe Trade Centre  

Globe Trade Centre (GTC) odnotowało 71,41 mln euro skonsolidowanego zysku netto w III kw. 2016 r. wobec 10,77 mln euro zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Globe Trade Centre (GTC) realizuje obecnie cztery projekty deweloperskie o łącznej powierzchni 106 tys. m.2, z czego 82 tys. m2 zostanie ukończone w 2017 r., poinformowała spółka. Dodatkowo 160 tys. m2 znajduje się w fazie planowania, a kolejne 39 tys. m2 - w fazie przygotowawczej. >>>> 

Murapol 

Spółka zależna Murapolu - Murapol Projekt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 20 sp. k. - zawarła warunkową umowę, na podstawie której zakupiła nieruchomość zlokalizowaną w Toruniu przy ul. Strobanda 13 o powierzchni 2,0398 ha za cenę 7,8 mln zł brutto, podała spółka. Na tej posesji ma powstać ok. 252 mieszkań. >>>>  

Cedrob  

Zarząd Gobarto ocenia, że cena zaproponowana w wezwaniu Cedrobu na 34% akcji spółki wysokości 6,7 zł za akcję odpowiada wartości godziwej, podało Gobarto >>>> 

Bioton

Bioton odnotował 2,86 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 7,99 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Playway 

Playway odnotował 1,73 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w III kw. 2016 r. wobec 1,52 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Soho Development 

Soho Factory sp. z o.o. - spółka zależna Soho Development - dokonała wniesienia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zlokalizowanej w Warszawie przy ul. Mińskiej tytułem aportu do spółki celowej Soho Verbel sp. z o. o., podało Soho. >>>> 

Work Service 

Work Service odnotował 10,83 mln zł skonsolidowanego zysku netto ogółem w III kw. 2016 r. wobec 13,82 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

T-Bull 

T-Bull planuje pozyskać ok. 20 mln zł z oferty publicznej akcji, którą chce przeprowadzić w czerwcu 2017 r., a następnie przenieść notowania na rynek główny GPW z NewConnect, podała spółka. W tym celu T-Bull zawarł z Trigon Domem Maklerskim i Trigon Investment Banking Sp. z o.o. & Wspólnicy Sp.k. umowę. >>>> 

AdMassive Group 

AdMassive Group podjął uchwałę w sprawie emisji 6,5 tys. obligacji imiennych serii C o wartości nominalnej 500 zł każda, poinformowała spółka. >>>> 

PBG 

Konsorcjum z udziałem PBG oil and gas – spółki zależnej PBG – rozwiązało umowę zawartą z Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System na rozbudowę Tłoczni Rembelszczyzna bez orzekania winy, podało PBG. >>>> 

Magna Polonia 

Magna Polonia skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew o zapłatę kwoty 617,78 mln zł przeciwko T-Mobile Polska, Orange Polska, Polkomtelowi oraz P4, podała spółka. >>>>  

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC 

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC pozyskała, na drodze niepublicznej emisji obligacji, ponad 800 tys. zł, poinformowała spółka. Obligacje dwuletnie, o oprocentowaniu stałym 7,5% w skali roku zostały objęte w ramach emisji prywatnej skierowanej do inwestorów indywidualnych, podano także. >>>> 

Marvipol 

APG Europe S.à.r.l. z siedzibą w Luksemburgu oraz Marvipol złożyły wniosek do Urzędu Ochroy Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy, podał urząd. >>>>  

Grupa Lotos 

Grupa Lotos planuje podwoić liczbę restauracji Subway na swoich stacjach do końca II kw. 2017 r., podała spółka. Grupa nie wyklucza udziału w kolejnych przetargach na Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP). >>>> 

CI Games 

CI Games wyemituje w tym roku niezabezpieczone obligacje o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 15 mln zł, podała spółka. >>>>  

Mirbud 

Mirbud podpisał list intencyjny z Panattoni Development Europe na generalne wykonawstwo zadania inwestycyjnego w ramach Pruszków Park II, podała spółka. Wartość umowy to 9,7 mln euro brutto (42,9 mln zł). >>>> 

Grupa Kęty   

Alupol Films – spółka zależna Grupy Kęty – rozpoczęła proces uruchamiania produkcji folii polipropylenowej BOPP oraz produkcji cylindrów drukarskich, podała grupa. >>>> 

IMS 

IMS, w ramach II transzy programu skupu akcji, chce skupić 300 tys. akcji własnych po 2,7 zł sztuka, podała spółka. >>>> 

Kruk 

Kruk podjął uchwałę w sprawie emisji do 400 tys. obligacji serii AF1 o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 40 mln zł, podała spółka. >>>>   

 Integer.pl

  Integer.pl zdecydował o wycofaniu się z działalności paczkomatowej na terenie Rosji, podała spółka >>>> 

Farmacol   

Nasza Apteka nabędzie 8,46 mln akcji Farmacolu w ramach wezwania, podał pośredniczący Bank Zachodni WBK - Dom Maklerski BZ WBK. >>>>  

Orbis 

Accor-Pannonia Hotels Zrt, spółka zależna Orbisu, uzgodniła z Erste Group Immorent Holding GmbH warunki nabycia zwrotnego (buy back) hoteli, które są obecnie prowadzone pod markami Accor na podstawie umów leasingowych: "Mercure Budapest Korona", "Ibis Styles Budapest Center", "Ibis Budapest City", "Ibis Budapest Centrum" i "Mercure Budapest Buda" za 64,3 mln euro netto, podał Orbis. >>>> 

Graal 

Graal złożył do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o udzielenie zezwolenia na przywrócenie akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji), podała spółka. >>>>