"W ramach oferty Ryvu Therapeutics zaoferuje inwestorom wszystkie 2 384 245 nowych akcji. Pozyskane środki w ramach oferty zostaną przeznaczone przede wszystkim na prowadzony program badawczo-rozwojowy spółki w tym: rozwój SEL120 w obszarze guzów litych (27%) oraz w AML/MDS (9%), program fazy przedklinicznej (20%) oraz program fazy odkrycia (22%). Oferta stanowi jeden z elementów strategii spółki na lata 2020-2022" - czytamy w komunikacie.

Emisja akcji serii I jest przeprowadzana w drodze oferty publicznej prowadzonej w Polsce, wyłączonej z obowiązku sporządzenia i opublikowania prospektu emisyjnego lub innego dokumentu informacyjnego, kierowanej do inwestorów kwalifikowanych lub inwestorów, którzy obejmą akcje o łącznej wartości co najmniej 100 000 euro, oraz oferty prywatnej kierowanej do inwestorów będących kwalifikowanymi inwestorami instytucjonalnymi (ang. Qualified Institutional Buyers) w USA oraz do wybranych inwestorów instytucjonalnych spoza USA. Oferta akcji serii I przewiduje prawo pierwszeństwa, którego realizacja pozwoli obecnym akcjonariuszom spółki na utrzymanie dotychczasowego udziału w akcjonariacie, podano także.

"Sukces emisji akcji serii I świadczy o dużym zaufaniu inwestorów do pipeline'u projektów spółki i jej kierownictwa oraz pozytywnym odbiorze naszych celów strategicznych na lata 2020-2022, które zaprezentowaliśmy w połowie czerwca. Środki pozyskane z oferty pozwolą nam rozszerzyć program rozwojowy dla SEL120 jak również przyśpieszyć rozwój portfolio będącego na etapie przedklinicznym oraz w fazie odkrycia" - powiedział największy akcjonariusz i prezes zarządu Ryvu Therapeutics Paweł Przewięźlikowski, cytowany w komunikacie.

Umowy objęcia akcji serii I będą zawierane z inwestorami po dniu 17 lipca 2020 r. Spółka oczekuje, że zakończy zawieranie umów objęcia 22 lipca.

Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 r. (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Ryvu Therapeutics jest notowane na głównym rynku GPW.

(ISBnews)