Od ubiegłego roku PGE prowadzi prace nad budową nowego niskoemisyjnego źródła energii w Rybniku.

"Wielowariantowe studium wykonalności będzie gotowe w III kwartale tego roku, a decyzja o budowie podjęta zostanie jeszcze przed końcem 2020 roku" - powiedziała Czemiel-Grzybowska dziennikarzom.

Prezes pytana o szczegóły projektu uchyliła się od odpowiedzi, stwierdziła jedynie, "że skoro mowa jest o bloku niskoemisyjnym, na pewno paliwem nie będzie węgiel".

Czemiel-Grzybowska powiedziała także dziennikarzom, że PGE GiEK wciąż czeka na koncesję dla złoża Złoczew. Procedura w sprawie złoża węgla brunatnego Złoczew cały czas trwa.

"To już 12 lat prowadzone są procedury dotyczące ewentualnej eksploatacji złoża Złoczew." - dodała prezes.

Jak podkreśliła, spółka jest w czasie oczekiwania na koncesję, dlatego niemożliwe jest podjęcie żadnych działań biznesowych przed jej uzyskaniem, a - w ocenie zarządu - "każde wydanie złotówki byłoby niegospodarnością".

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)