"Koszty CO2 niewspółmiernie wzrosły od 2016 roku, wówczas płaciliśmy 1,25 mld zł rocznie, a w tym roku zapłacimy ponad 6 mld zł" - powiedziała dziennikarzom Czemiel-Grzybowska.

Jak dodała, ten dodatkowy podatek, który jest płacony przez spółkę, musi wygenerować źródło finansowania z majątku. Spółka chcąc sprostać wymaganiom narzuconym przez UE, realizuje wiele inwestycji dostosowawczych. Obecnie kontynuowane są prace o wartości 14 mld zł.

Prezes podkreśliła, że PGE GiEK ma w aktywach energetyki węglowej ok. 30 mld zł, czyli to jest aktywo, które w przyszłości stanowić będzie podstawę stabilności systemy energetycznego w Polsce.

"Mamy nadzieję, iż poczynione inwestycje, które będę skończone do sierpnia 2021 oraz rynek mocy, który ma zacząć działać od przyszłego roku są szansą na dalsze funkcjonowanie całego sektora energetyki konwencjonalnej" - powiedziała także prezes.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25% a sprzedaży do odbiorców końcowych - 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)