Zysk operacyjny wyniósł 19,59 mln zł wobec 8,42 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1041,32 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 1001,92 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 7,95 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 24,52 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 218,21 mln zł w porównaniu z 1 877,23 mln zł rok wcześniej.

"W II kwartale 2020 r., mimo panującej epidemii COVID-19, udało nam się bardzo dobrze zarządzić biznesem. W całym I półroczu 2020 r. wypracowaliśmy 2 177,0 mln zł przychodów (wzrost o 15,9% r/r), a nasza skonsolidowana EBITDA skorygowana (oczyszczona o szacunkową wycenę zapasu obowiązkowego, uzasadnione przesunięcia i zdarzenia jednorazowe) wyniosła 48,3 mln zł (wzrost o 74,1% r/r). Stanowi to ponad 60% podwyższonej w czerwcu prognozy finansowej na 2020 r." - napisał prezes Adam Sikorski w liście dołączonym do raportu.

"W efekcie dobrych wyników możemy pochwalić się także dobrymi poziomami wskaźników finansowych na koniec II kwartału 2020 r. Wskaźnik płynności bieżącej wyniósł 1,28, wskaźnik pokrycia odsetek 10,91, a udział kapitałów własnych ukształtował się na poziomie 33,4%. Wskaźnik ROCE to obecnie poziom 33,4%, wyraźnie wyższy niż zakładany w Strategii 15%" - dodał.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2020 r. wyniósł 5,18 mln zł wobec 21,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,45 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)