"Wstępny szacunkowy spadek przychodów spowodowany rozprzestrzenianiem się pandemii COVID-19 w poszczególnych segmentach działalności grupy kapitałowej EH wyniósł:

a) w segmencie SAC ok. 45%;

b) w segmencie PCB ok. 9%;

c) w segmencie Non-Ferrous ok. 60%" - czytamy w komunikacie.

W segmencie WEEE nie odnotowano spadków przychodów w okresie trwania pandemii COVID-19.

Wstępny szacunkowy spadek przychodów został określony poprzez porównanie skonsolidowanych przychodów grupy kapitałowej EH za I kwartał 2020 roku ze wstępnie wyliczonymi przychodami z II kwartału 2020 roku. Zarząd uznał, że wpływ pandemii COVID-19 na działalność grupy kapitałowej EH w I kwartale 2020 był nieznaczny i można uznać ten okres za referencyjny dla szacowania spadku przychodów w pozostałych kwartałach 2020 roku, wskazano również.

Zarząd zastrzega, że wyżej wskazany poziom spadku przychodów został określony na podstawie wstępnych szacunkowych informacji finansowych spółek z grupy kapitałowej EH za I półrocze 2020 roku, tj. na dzień 30 czerwca 2020 roku. Ostateczne dane finansowe za I półrocze 2020 roku wraz z określeniem wpływu pandemii COVID-19 na spadek przychodów zostaną przekazane w skonsolidowanym raporcie półrocznym grupy kapitałowej EH za 2020 rok.

"W wyniku działań prowadzonych przez zarząd spółki oraz zarządy spółek z grupy kapitałowej EH udało się zapewnić płynność finansową spółek operacyjnych, a także zachować rentowność prowadzonej działalności pomimo okresowych problemów w zakresie międzynarodowego obrotu towarami, spowodowanych rozwojem pandemii COVID-19" - podsumowano.

Elemental Holding jest grupą kapitałową działającą w branży recyklingu i obrotu surowcami wtórnymi oraz dostawcą surowca do hut i odlewni. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od grudnia 2013 r.

(ISBnews)