"W sierpniu sprzedaż w sklepach Top Secret w Polsce wyniosła 11 mln zł i była o 12% niższa w porównaniu do roku poprzedniego, przy powierzchni sieci niższej o 9% r/r. W czwartym miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych wejścia i poziomy sprzedaży są wciąż niższe r/r. Z drugiej strony kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy poprawę w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie zmiany polityki cenowej i handlowej" - czytamy w komunikacie.

"W czwartym miesiącu po przywróceniu handlu w galeriach handlowych wejścia i poziomy sprzedaży są wciąż niższe r/r. Z drugiej strony, kolejny miesiąc z rzędu odnotowujemy poprawę w zakresie realizowanej marży procentowej na sprzedaży w rezultacie zmiany polityki cenowej i handlowej" - skomentował prezes Bogusz Kruszyński, cytowany w komunikacie.

Przychody ze sprzedaży towarów zrealizowane poprzez sklep internetowy marki Top Secret w Polsce w sierpniu 2020 wyniosły 2,2 mln zł i były niższe o 8% r/r. W ujęciu narastającym sprzedaż sklepu internetowego Top Secret w Polsce wyniosła 14,8 mln zł i była o ok. 29% niższa w ujęciu rocznym. Pomimo spadku obrotów r/r wypracowana została wyższa marża na sprzedaży internetowej, podkreślono w materiale.

Powierzchnia punktów handlowych działających w sieci sprzedaży na koniec sierpnia 2020 wyniosła 28,7 tys. m2, tj. była o 21% niższa niż w tym samym momencie 2019 r. Znaczna część spadku powierzchni wynika z zamknięcia bądź utraty wpływu na sklepy znajdujące się zagranicą, pozostała z braku otwarć lub zamknięcia części sklepów Top Secret po przywróceniu handlu oraz zamknięcia części sieci outletowej w związku ze zmniejszeniem dostępności zapasów z poprzednich sezonów.

26 sierpnia 2020 r. Redan dokonał sprzedaży udziałów w spółce Top Secret Sp. z o.o., przypomniała też spółka.

"W związku z tym nastąpiło zakończenie sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) przez Redan nad spółką Top Secret Sp. z o.o. W związku z tym faktem począwszy od września br. emitent odstępuje od publikacji comiesięcznych raportów o sprzedaży. Dane finansowe Grupy Redan będą przedstawiane w publikowanych raportach okresowych" - czytamy dalej.

W związku z zakończeniem sprawowania kontroli (w rozumieniu Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej 10 Skonsolidowane Sprawozdania Finansowe) z dniem 18 lipca 2019 r. nad spółką TXM SA w restrukturyzacji dane dotyczące sprzedaży tej spółki nie są publikowane przez Redan SA. Raporty okresowe za poszczególne okresy 2020 r. grupy kapitałowej Redan będą uwzględniać w danych porównywalnych przychody ze sprzedaży towarów grupy kapitałowej TXM SA w restrukturyzacji za rok 2019 do dnia zakończenia kontroli w wysokości 123 mln zł z działalności kontynuowanej, wskazano także.

Grupa kapitałowa Redan prowadzi działalność w zakresie detalicznej sprzedaży odzieży w Polsce oraz w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Od 2003 roku spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)