"W porównaniu z I półroczem przewidujemy poprawę wyników za II półrocze w związku z wyjściami z inwestycji i rozwojem portfela. Koncentrujemy się na dalszej racjonalizacji w zakresie kosztów operacyjnych i obciążeń gotówkowych grupy poprzez liczne projekty i inicjatywy wewnętrzne" - czytamy w prezentacji spółki nt. wyników za I półrocze 2020 r.

W I połowie 2020 r. spółka miała 11,2 mln zł zysku netto w porównaniu z 15,22 mln zł zysku rok wcześniej, przy zyskach z inwestycji w wysokości 18,99 mln zł w porównaniu z 27,87 mln zł rok wcześniej.

MCI planuje kontynuację wyjść z inwestycji, w przygotowaniu kolejne 5-7 exitów do realizacji w ciągu najbliższych 6-12 miesięcy w związku z terminami dojrzewania portfela EV/CV/zakończenia funduszu IV, dezinwestycjami portfela TV, jak również ze względu na dobry popyt we wszystkich kanałach wyjść.

"Przewidujemy silną pozycję gotówkową na koniec 2020 w związku z planowanymi wyjściami z inwestycji, a także dzięki podjętym działaniom w zakresie pozyskania finansowania. Oczekujemy, że dzięki temu uda nam się zwiększyć ilość i jednostkową wartość nowych inwestycji" - czytamy także.

"Stawiamy silny nacisk na rozwój pipeline'u. Kluczowym celem na najbliższe 24 miesiące są nowe transakcje LBO w Europie Środkowo-Wschodniej oraz innych krajach UE. Celujemy w 1-2 transakcje rocznie. Wartość transakcji w kontekście equity ticket od 100 mln zł do 1 mld zł (w przypadku transakcji konsorcjalnych z udziałem innych PE)" - napisano dalej.

MCI Capital to utworzona w 1999 r., to jedna z wiodących w regionie CEE, publicznie notowana grupa private equity o charakterze multistage. MCI, za pośrednictwem funduszy PE/VC, realizuje inwestycje w obszarze early stage, growth stage i expansion/buyout stage w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, a także w Europie Zachodniej i Skandynawii. MCI Capital jest notowane na GPW od 2001 r.

(ISBnews)