"Zgodnie z dokumentem wezwania, zamiarem wzywającego jest zwiększenie udziału w spółce poprzez uzyskanie bezpośrednio łącznie nie więcej niż 66% ogólnej liczby głosów oraz nie więcej niż 66% kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z dokumentem wezwania, intencją wzywającego jest zabezpieczenie długoterminowej ciągłości nadzoru właścicielskiego, co ma zapewnić wzmocnienie pozycji konkurencyjnej spółki na rynku meblowym oraz wspieranie dalszego rozwoju spółki i realizację jej strategii. Ponadto, w dokumencie wezwania, wzywający wskazał, że spodziewa się, że w okresie zwiększenia jego zaangażowania w spółkę, spółka utrzyma dotychczasowy kierunek rozwoju i skalę prowadzonej działalności, jak również podejmie realizację nowych projektów i przedsięwzięć mających na celu zwiększenie jej wartości" - czytamy w stanowisku zarządu.

"Podmiotami dominującymi wobec wzywającego w rozumieniu art. 4 pkt 14 Ustawy są pan Maciej Formanowicz oraz pani Anna Formanowicz. Pan Maciej Formanowicz jest wieloletnim pośrednim akcjonariuszem spółki i od początku jej działalności pełni aktywną rolę w jej rozwoju oraz realizacji jej strategii. Maciej Formanowicz oraz Anna Formanowicz posiadają pośrednio pakiet akcji w spółce, zapewniający im istotny wpływ na działalność spółki. Ponadto, od 1993 roku Maciej Formanowicz pełni funkcję prezesa zarządu spółki, a jednocześnie, od 2014 roku pani Maria Florczuk, córka Macieja Formanowicza oraz Anny Formanowicz, pełni funkcję członka zarządu spółki. Biorąc pod uwagę powyższe, w opinii zarządu wezwanie jest zgodne z interesem spółki" - czytamy dalej.

W szczególności zdaniem zarządu, opisane powyższej zamiary wzywającego są uzasadnione następującymi względami:

i) zabezpieczenie długoterminowej ciągłości nadzoru właścicielskiego, a tym samym zapewnienie stabilizacji akcjonariatu spółki jest w jej interesie;

ii) Wzywający traktuje transakcję jako długoterminową inwestycję i zamierza współpracować ze spółką w zakresie jej dalszego rozwoju i realizacji jej dotychczasowej strategii, jak również zamierza realizować nowe projekty i przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie wartości spółki; oraz

iii) ogłoszenie wezwania daje dotychczasowym akcjonariuszom dogodną szansę na dokonanie jednorazowej sprzedaży dużych pakietów akcji w spółce, co nie jest możliwe w ramach transakcji dokonywanych w systemie obrotu na GPW z uwagi na stosunkowo niskie obroty akcjami spółki, wymieniono dalej.

"Zarząd stwierdza, że w jego ocenie cena odpowiada wartości godziwej spółki" - czytamy także w stanowisku.

4 września MaForm Holding Luxembourg S.A R.L. ogłosił wezwanie do sprzedaży 8 030 418 akcji Forte, stanowiących 33,56% kapitału spółki, po cenie 27,2 zł za sztukę, podało pośredniczące w wezwaniu Biuro Maklerskie PKO BP.

Zapisy będą przyjmowane od 24 września do 7 października 2020 r. Planowana data transakcji nabycia akcji na GPW to 9 października 2020 r., a jej rozliczenie - 13 października 2020 r.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2019 r. spółka miała 1,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)