"Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Introl S.A. w dniu 7 października 2020 r. uchwaliło wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w łącznej kwocie 9 767 526,84 zł. [...] Wartość dywidendy przypadająca na 1 akcję wynosi 38 groszy brutto" - czytamy w komunikacie.

Dniem dywidendy jest 15 października 2020 r., a dniem wypłaty dywidendy 23 października 2020 r., podano również.

Dywidendą objęte są akcje spółki w łącznej liczbie 25 704 018 akcji.

Dywidenda nie będzie wypłacana z akcji własnych Introlu, tj. 434 782 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii B, umorzonych na mocy uchwały walnego zgromadzenia z 30 czerwca 2020 r., podkreślono.

Introl to holding kilkunastu spółek głównie z branży energetyki, ochrony środowiska i automatyki przemysłowej. Jest notowany na GPW od 2007 r. Miał 439,74 mln skonsolidowanych przychodów w 2019 r.

(ISBnews)