"Wartość udziału spółki zależnej Atrem ujęta w ofercie konsorcjum wynosi 45 316 836,5 zł netto. Wartość udziału spółek zależnych PJP Makrum S.A. oraz Projprzem Budownictwo Sp. z o.o. ujęta w ofercie konsorcjum wynosi 85 299 000 zł netto" - czytamy w komunikacie.Grupa kapitałowa Immobile posiada w portfelu spółki działające w przemyśle, hotelarstwie, nieruchomościach oraz branży budowlanej. Jest notowana na GPW od 2007 r. (początkowo jako Makrum).

(ISBnews)