Autorzy raportu odnieśli się do planowanego opodatkowania spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych CIT, które ma mieć - w ocenie Ministerstwa Finansów - charakter uszczelniający. Obecnie projektem zajmuje się Sejm.

W raporcie przeanalizowano system opodatkowania spółek komandytowych w 16 państwach Europy. Ustalenia autorów wskazują, że w większości z tych krajów spółki komandytowe są transparentne podatkowo i nie podlegają opodatkowaniu CIT. Są wśród nich: Austria, Dania, Finlandia, Irlandia, Malta, Niemcy, Szwecja czy Wielka Brytania. Żaden spośród analizowanych krajów nie wprowadził opodatkowania spółek komandytowych w ciągu ostatnich pięciu lat.

Reklama

"To nieprawda, że w większości krajów spółki komandytowe są opodatkowane [CIT], bo w większości krajów są spółkami transparentnymi podatkowo. […] Nawet, jeżeli gdzieś są opodatkowane, to za pomocą różnego rodzaju narzędzi, to nie jest takie wprost dwukrotne opodatkowanie, przykładowo opodatkowanie komplementariusza jest na innych zasadach albo w ogóle jest wyłączone z opodatkowania. […] Nie jest tak, że ostatnio pojawił się taki trend uszczelniania prawa podatkowego przez opodatkowanie spółek komandytowych" - powiedział partner w zespole doradztwa podatkowego w CRIDO Mateusz Stańczyk podczas konferencji prasowej poświęconej raportowi.

Przedstawił też propozycję rozwiązań odmiennych od proponowanych w projekcie, który znajduje się na etapie prac sejmowych, które mogłyby ograniczyć ryzyko transferu nieopodatkowanych dochodów spółek komandytowych za granicę, np. nałożenie na spółkę komandytową obowiązków płatnika.

"W takiej sytuacji spółka komandytowa mająca zagranicznych wspólników - działająca jako płatnik - byłaby zobowiązana odprowadzić podatek od dochodu spółki komandytowej do polskiego urzędu. Taki alternatywny scenariusz ochroniłby polskich przedsiębiorców przed wzrostem opodatkowania zachowując ich pozycję konkurencyjną w stosunku do zagranicznych podmiotów" - podkreślił Stańczyk.

Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP Jakub Bińkowski zaznaczył, że spółki komandytowe nie są wykorzystywane na potrzeby międzynarodowej optymalizacji podatkowej, co - według niego - udowodnił już raport opublikowany na początku października.

Najnowszy raport wskazuje dodatkowo, że generalnie spółki komandytowe są w Europie raczej transparentne podatkowo. Regulacje odwrotne, tj. obejmujące spółki komandytowe CIT, to efekt raczej przyjętego historycznie podejścia niż zintensyfikowanych działań na rzecz uszczelniania systemu, podkreślił Bińkowski.

Wśród spółek komandytowych poddanych opodatkowaniu, we Francji i Czechach dochód przypadający na komplementariusza w dalszym ciągu nie podlega opodatkowaniu na poziomie spółki komandytowej. W żadnym z badanych krajów nie występują różnice w opodatkowaniu wspólników ze względu na stopień powiązań między nimi (tj. posiadanie udziałów w spółce będącej komplementariuszem przez komandytariuszy).

Z raportu wynika, że polskie, małe, rodzinne biznesy będą płaciły więcej niż ich odpowiednicy w Niemczech.

Analitycy wyliczyli, że w sytuacji wprowadzenia podwójnego opodatkowania spółek komandytowych w Polsce, w porównaniu do warunków funkcjonowania spółek komandytowych w Niemczech, istotnemu pogorszeniu ulegnie sytuacja polskich, małych, rodzinnych spółek osiągających roczne dochody nie przekraczające ok. 230 tys. zł. Pomimo skorzystania z preferencyjnej, 9-proc. stawki CIT przez polskie spółki kapitałowe, poziom opodatkowania polskich wspólników będzie wówczas wyższy niż analogiczne opodatkowanie wspólników niemieckich spółek komandytowych pomimo objęcia ich progresywnym opodatkowaniem. W takiej sytuacji znajdzie się co najmniej 13 tys. spółek komandytowych w Polsce.

Opublikowany dzisiaj raport odnosi się do podmiotów, które kwalifikują się jako spółki komandytowe lub są z nimi porównywalne (tj. spółki, w których występują wspólnicy o różnym statusie w zakresie odpowiedzialności gospodarczej komplementariusze i komandytariusze. Analizie poddano przepisy w 17 krajach, w tym 16 europejskich (Austria, Belgia, Chorwacja, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Grecja, Holandii, Irlandia, Malta, Niemcy, Rumunia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania) i w Izraelu.

Raport został przygotowany na podstawie informacji uzyskanych z sieci Taxand oraz bazy danych InfoCredit oraz publicznie dostępnych danych, w tym GUS. Analiza stanowi kontynuację pierwszego raportu dotyczącego opodatkowania spółek komandytowych przygotowanego przez Crido we współpracy z InfoCredit i ZPP. Do końca miesiąca InfoCredit zbiera opinie przedsiębiorców na temat ich sytuacji w formie ankiety.